TCO Development

Utmaningar och Uppmaningar för en Modern Upphandling

Evenemang

30
JUN
Sjöbergs bakgård Strandgatan 18, Visby
  -
Vi uppmanar offentlig sektor att anta målet att minst 50 procent av alla upphandlade produkter ska vara märkta med tredjepartsmiljö- och sociala hållbarhetscertifieringar till år 2020! Genom att använda våra tredjepartscertifieringar för miljömässig och social hållbarhet får du som beställare en bredd av hållbarhetskrav, sakkunskap, spårbarhet och inte minst en oberoende uppföljning.