Riksdagen

Utrikesutskottet bjuder in till presskonferens: Relationerna mellan väst och den muslimska världen

Evenemang

14
MAR
Utrikesutskottets sessionssal, RÖ5-30
 
Riksdagens utrikesutskott kommer i morgon den 14 mars att justera ett betänkande om vår relation till den muslimska världen. I betänkandet diskuteras bland annat hur vår relation ska utvecklas, religion, värderingar och livsstil, demokrati och mänskliga rättigheter, kvinnors situation samt det civila samhällets roll. Dessutom tar utskottet ställning till motioner om Israel-Palestinakonflikten, Irak, Libanon, m.m. Med anledning av justeringen hålls en presskonferens: Tid: Tisdagen den 14 mars kl. 14.30 Lokal: Utrikesutskottets sessionssal, RÖ5-30 Utrikesutskottet har sedan våren 2003 studerat relationerna mellan väst och den muslimska världen, främst med fokus på Sverige och EU respektive EU:s grannskapsområde. Arbetet har bland annat utmynnat i ett betänkande som syftar till att bidra till att problem och missförstånd kan undanröjas samt att vår relation till den muslimska världen kan utvecklas och förbättras. Betänkandet innehåller nio tillkännagivanden som riktar sig till regeringen och riksdagen, bland annat om vårt förhållningssätt till den muslimska världen, en samlad strategi för insatserna i regionen, våra institutioner för dialog, partiernas arbete och den svenska diplomatiska representationen. Välkomna! Tag med presslegitimation. För närmare information kontakta: Robin Travis, föredragande i utrikesutskottet, telefon 08-786 58 04, 0702-35 21 91 Christina Green Pressekreterare, tfn 08-786 40 54, 070-609 64 48 SVERIGES RIKSDAG 100 12 STOCKHOLM TELEFON 08-786 40 00