Sensus Studieförbund Skåne-Blekinge

Uttryckande konst– endagskurs

Evenemang

15
NOV
Pris: 750 kr inkl. material Övrigt: Oöm och ledig klädsel
  -
Att uttrycka sig kreativt skapar lugn, frigör energi och ger uttryck åt upplevelser och erfarenheter. Uttryckande konst berikar och fördjupar, synliggör det osynliga, blir en brygga mellan det inre och det yttre, mellan oss själva och andra. Under hösten Uttryckande konst – endagskurs En dag för skapande, reflektion och sinnliga uttryckssätt. Låt hjärtat få styra penseln, låt både kroppen och sinnet finnas med, och låt det egna uttrycket få komma fram. Inga förkunskaper behövs, bara en längtan att delta. Lämna prestationskraven utanför och släpp fram lek och lust. Ledare: Maritha Holmlind Paulson Tid: Lör 15 nov, kl 10.00-16.00