Sensus Studieförbund Skåne-Blekinge

Uttryckande konst- prova på

Evenemang

04
OCT
Pris: 250 kr inkl. material Övrigt: Oöm och ledig klädsel
  -
Att uttrycka sig kreativt skapar lugn, frigör energi och ger uttryck åt upplevelser och erfarenheter. Uttryckande konst berikar och fördjupar, synliggör det osynliga, blir en brygga mellan det inre och det yttre, mellan oss själva och andra. Under hösten Uttryckande konst – prova på Hitta lusten, återupptäck kreativiteten! Prova på ett spännande utforskande där lekfullt skapande står i fokus. Vi rör oss mellan bild, musik och poesi, och låter dessa uttryckssätt få berika oss. Ledare: Maritha Holmlind Paulson