Finansdepartementet

Vårbudgeten offentlig den 18 april kl. 10.00

Evenemang

18
APR
Stockholm
 

Pressmeddelande
12 april 2006
Finansdepartementet

Den ekonomiska vårpropositionen överlämnas till riksdagen tisdagen den 18 april kl. 10.00.

Några tider:

09.40 Finansminister Pär Nuder går till Riksdagen från Finansdepartementet

10.00 Riksdagsdebatten inleds
14.00 Presskonferens med Pär Nuder i Bella Venezia

Journalister kan mot presslegitimation hämta ett exemplar av propositionen vid Bella Venezia, Rosenbad, från kl. 10.00. Propositionen, pressmeddelanden med mera finns också tillgängliga på Finansdepartementets webbplats från kl. 10.00.

Presskonferensen kommer att webbutsändas.

OBS! Presslegitimation krävs för att närvara vid presskonferensen

Webbutsändning:
Se presskonferensen i direktsändning med start tisdagen den 18 april klockan 14.00. http://www.regeringen.se/sb/d/6552/a/62059

Kontakt:
Anette Törnqvist
Pressekreterare hos Pär Nuder
08-405 14 86
070-548 76 80
registrator@finance.ministry.se