Svenska Vård

Vårkonferensen 2012 - Perspektiv på kvalitet

Evenemang

25
APR
Scandic Sergel Plaza, Stockholm
Frågan om kvalitet inom vård, omsorg och behandling är mer aktuell än någonsin, inte bara gällande huvudmannaskap utan också med nya lagar, krav på bättre uppföljning och hur vi ska nå högsta möjliga nivå på våra insatser. Vårens konferens tar upp olika perspektiv på ämnet kvalitet, som för alla inom vård, omsorg och behandling är det vi lägger mest kraft på. Det är också kring kvalitet som enskilda verksamheter ofta ifrågasätts, vilket gör det ännu viktigare för oss att belysa och diskutera ämnet – för att nå ännu högre och bli ännu bättre på det vi gör. Vi inleder med diskussionsforum för medlemmarna, därefter får vi lyssna på forskare från SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) som redogör för vad de kom fram till i höstens omdebatterade antologi kring konkurrensutsatt välfärd. Socialstyrelsen redogör sedan för de nya föreskrifterna kring ledningssystem för kvalitet och hur den nya handboken kan vara ett stöd i vårt arbete. Under ledning av Widar Andersson debatterar vi också kvalitet ur ett konkret och jordnära perspektiv med nyckelpersoner som i sitt dagliga arbete kan påverka kvaliteten i vård, omsorg och behandling. På torsdagen deltar vi i ett urval kortseminarier för att få inspiration och förbättra oss i olika verksamhetsområden, alla viktiga för att verksamheten ska fungera. Som avslutning på konferensen hålls den ordinarie Förbundsstämman i Svenska Vård. Välkommen till viktiga dagar!