Goodpoint AB

Vad är en muta? Motverka korruption i praktiken

Evenemang

02
JUL
Almedalen - Sessionssalen på Science Park i Visby
  -
Välkommen till Goodpoints seminarium i Almedalen. Vi kommer bland annat bland annat prata om den nya svenska mutlagstiftningen och skärpta krav från etiska investerare som sätter fokus på företag för att motverka korruption i verksamheten. Lagstiftning i bland annat USA och Storbritannien, liksom den nya svenska mutbrottslagstiftningen, skärper kraven på korruptionsförebyggande arbete i organisationer. Lagstiftningen utökar kraven rörande organisationernas kontroll över aktiviteter utanför den egna organisationen, vilket kan omfatta leverantörer, agenter och distributörer. Goodpoint hjälper finansiella företag att bedöma risker för korruption i samband med kreditgivning, samt bidrar till att stärka det korruptionsförebyggande arbetet inom företag och organisationer som ett led i att införa ledningssystemet för socialt ansvar, ISO 26000. Med oss har vi Torbjörn Lindhe, tidigare kanslichef på Institutet Mot Mutor. Seminariet behandlar framgångsrika metoder och verktyg för att förebygga direkta och indirekta mutbrott. Vi arrangerar tillsammans med SVN. Program presenteras på www.goodpoint.se i början på juni.