Sveriges Kommuner och Landsting

Vad krävs för att ännu färre ska förolyckas i trafiken?

Evenemang

05
MAR
Deltagande sker via webben. Ingen föranmälan krävs.
  -
Allt färre personer omkommer i olyckor på de gatunät som kommunerna ansvarar för. Vad kan kommunerna göra för att minska antalet omkomna och skadade ytterligare? Behövs det nya prioriteringar? Det är frågor som diskuteras i ett webbsänt studiosamtal torsdagen den 5 mars. Under webbsändningen presenterar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en ny analys av vilka som drabbas i tätortstrafiken. Analysen visar delvis överraskande resultat. Innebär resultaten att kommunernas trafiksäkerhetsarbete behöver nya prioriteringar? Deltagare i samtalet: Jan Söderström, sektionschef på SKL, Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket, och Ewa Callhammar, oppositionsråd i Katrineholm. Frågor kan ställas i chatten. Välkommen att delta i samtalet!