Institutet för Medicinsk Rätt AB, IMR

Vad svarar du som vårdlärare på medicinrättsliga frågor?

Evenemang

01
JUN
Stockholm
  -
Det medicinrättsliga regelverket är omfattande med skyldigheter och rättigheter blandade i författningar av olika slag och styrka. Som vårdlärare kan du på olika sätt och i olika sammanhang möta frågor från de studerande som rör det medicinrättsliga regelverket och dess bestämmelser. Till underlättande av detta ditt arbete bjuder vi in till en studiedag. Anmäl dig idag på www.imrab.se