Sveriges Kommuner och Landsting

Vad tycker patienterna om sin vårdcentral?

Evenemang

18
FEB
SKL, Hornsgatan 20, Stockholm, lokal: Runda rummet, plan 12.
  -
PRESSINBJUDAN: För första gången har en nationell patientenkät genomförts. Närmare 100 000 patienter har beskrivit sina erfarenheter av sitt besök på sin vårdcentral. Sveriges Kommuner och Landsting presenterar resultaten på en presskonferens torsdagen den 18 februari. Under hösten 2009 genomfördes en mätning i primärvården. En patientenkät med 60 frågor skickades ut till 165 000 slumpvis utvalda patienter som varit på ett läkarbesök på en vårdcentral. Syftet är att bland annat få underlag för förbättringsarbete, göra jämförelser inom och mellan landsting och få ett underlag för vårdvalet. Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting, presenterar en första analys på riksnivå på en presskonferens. Vänligen medtag presslegitimation. Välkommen!