Svensk Energi

Vägen mot fossiloberoende fordon – Utmaningar och möjligheter

Evenemang

07
FEB
World Trade Center, Stockholm, Klarabergsviadukten 70
  -

Transportsektorn står för en dryg tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp och personbilarna är till över 90 procent beroende av fossila bränslen. Att minska fossilberoendet innebär både tekniska och politiska utmaningar. Kraftfulla styrmedel krävs. Och alla utsläppssnåla bränslen måste användas.

På uppdrag av Elforsk och Svensk Energi har analysföretaget Profu under 2012 arbetat med att ta fram en färdplan för ett fossiloberoende transportsystem för Sverige år 2030.