Vägvalet

Vägvalet besöker förebyggandeenheten Örgryte-Härlanda

Evenemang

04
SEP
Kaggeledshuset, Kaggeledsgatan 36
  -
Eftersom det är valår i år, vill förebyggandeenheten ge seniorerna en möjlighet att få ta del av partiernas valfrågor och få möta sina politiker. Vägvalets, Ragnar Nielsen, kommer att närvara och svara på olika politiska frågor.