EcoOnline AB

Välkommen på Miljö- och kemidagarna 20 - 21 april 2016!

Evenemang

20
APR
Quality Hotel 11 i Göteborg
-   -
Årets viktigaste dagar som berör miljö och kemikalier äger rum på Quality hotel 11 den 20 - 21 april i Göteborg. På Miljö- och kemidagarna föreläser forskare, myndigheter och representanter från näringslivet om hur kemikalier påverkar oss människor och vår miljö och hur vi kan förebygga skador och olyckor genom att hantera dem på ett lagenligt och säkert sätt.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget