Byggherrarna

Välkommen till årets Byggherredag 17 mars!

Evenemang

17
MAR
Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd 8, Stockholm
  -

Hur bygger vi tillit och anlägger förtroende? Hur säkerställer vi att kunskapsnivån och egenkontrollen ligger på en nivå som gör att vi kan lita på varandra?

Under dagen söker vi svaren med stöd och inspiration från föredragshållare och med dig som aktiv deltagare. Genom dina egna reflektioner kommer du att få nya tankar om vad du som byggherre tjänar på att bygga med tillit och förtroende.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget