E.ON Sverige AB

Välkommen till E.ON Sveriges årsstämma

Evenemang

26
APR
E.ON Sveriges huvudkontor, Carl Gustafs väg 1, Malmö
 

onsdagen den 26 april 2006 kl 15.00 på E.ON Sveriges huvudkontor, Carl Gustafs väg 1, Malmö

För att vi ska få en uppfattning om hur massmedia tänker närvara, ber jag dig meddela om du kommer, senast fm den 26 april, på tfn 040-25 55 02 eller 25 56 32. Du kan även maila till stieg.claesson@eon.se eller karin.wiberg@eon.se

Utsänt av:
E.ON Sverige (publ)
Kommunikation
Johan Aspegren

www.eon.se