FCG AB

Välkommen till FCG:s frukostseminarium om EBA:s riktlinjer GL 44.

Evenemang

25
OCT
Kammarsalen, Berns Salonger, Berzelii Park, 103 25 Stockholm
  -
European Banking Authority (”EBA”) publicerade i september 2011 nya riktlinjer för styrning och intern kontroll i finansiella företag (de s.k. GL 44). Riktlinjerna innebär förtydliganden och skärpta krav inom ett antal områden och medför att kraven på finansiella företag ökar ännu mer. Riktlinjerna ställer skärpta krav på bl.a: ■ Rapporteringsvägar och tydlighet i fördelning av ansvar och befogenheter. ■ Organisationsstruktur. ■ Styrelsens kompetens och sammansättning och begränsningar av antalet styrelseuppdrag ledamöterna kan ha. ■ Tydligare krav på ramverk för intern kontroll. FCG har härmed nöjet att bjuda in Dig tillsammans med andra ledande befattningshavare till FCG:s frukostseminarium om GL44 den 25 oktober 2012. Vid seminariet kommer det bl.a. att tas upp frågor om styrelsesammansättning samt möjliga åtgärder för att stärka intern kontroll i bolag. Vid frågor om frukostseminariet eller om FCG, kontakta: Anders Melin, VD Telefon: +46 76 639 48 45 VD E-post: anders.melin@fcg.se Therése Marcks von Würtemberg Telefon: +46 76 635 19 30 E-post: therese.marcks@fcg.se Plats: Kammarsalen, Berns Salonger, Berzelii Park, 103 25 Stockholm Datum: 25 oktober 2012 Tid: 08.00–10.00 (frukostbuffé serveras från 07.30) Pris: Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan: Via e-post till admin@fcg.se senast den 19 oktober 2012 Ange namn, företag och vilken funktion Du har. Antalet deltagarplatser är begränsat.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget