FCG AB

Välkommen till FCG:s frukostseminaruim om AIFMD

Evenemang

14
MAR
Plats: Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, 102 44 Stockholm
  -
I juli 2013 ska det nya AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) vara implementerat i EU:s medlemsstater. Direktivet kommer att påverka förvaltare av alternativa fonder (t.ex. specialfonder, private equity- och fastighetsfonder). Bland kraven märks organisatoriska anpassningar, hantering av intressekonflikter, krav på ersättningspolicy, likviditetshantering, riskhantering och värdering av tillgångar. Särskilt för förvaltare som inte tidigare stått under Finansinspektionens tillsyn kommer nyheterna att bli omfattande och kräva stora anpassningar inom t.ex. organisation och IT. FCG har härmed nöjet att bjuda in Dig tillsammans med andra ledande befattningshavare till FCG:s frukostseminarium om AIFMD den 14 mars 2013. Vid seminariet kommer det bl.a. att tas upp frågor om organisatoriska krav samt riskhantering. FCG:s konsulter ger sin syn på dessa frågor och delar med sig av tidigare erfarenheter om hur dessa hanteras av Finansinspektionen och branschen. Vidare kommer FCG:s egenutvecklade verktyg IGS (Internal Governance System) att presenteras. IGS är ett IT-baserat verktyg för effektiv regelefterlevnad, riskhantering, styrning och kontroll. Verktyget lämpar sig såväl för bolag under tillsyn som icke-tillståndspliktiga bolag, t.ex. fondförvaltares portföljbolag. Vid frågor om frukostseminariet eller om FCG, vänligen kontakta: Anders Melin, VD
 Telefon: +46 766 39 48 45
, E-post: anders.melin@fcg.se Therése Marcks von Würtemberg
 Telefon: + 46 766 35 19 3, E-post: therese.marcks@fcg.se Plats: Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, 102 44 Stockholm Datum: 14 mars 2013 Tid: 8.00-10.00 (frukost serveras från 07.30) Pris: Seminariet är kostnadsfritt Anmälan: Senast den 8 mars 2013 till admin@fcg.se. Ange namn, företag och vilken funktion du har. Antal deltagarplatser är begränsat.