Evenemangstips

Välkommen till förhandsvisning av Alkohålet

Evenemang

09
MAY
-   -

Nickan är 11 år, hennes mamma super.
Tur att gosekängurun Doris finns till hands för att trösta och att fröken i skolan är så snäll.
Men går det att berätta för någon hur man egentligen har det? Kan det bli bättre då?
Av: Cristina Gottfridsson, Regi: Göran Stangertz, Musik: Björn Claesson, Ljus: Bertil Larsson
Medverkande: Evamaria Björk, Cecilia Borssén, Ellen Bredefeldt, Helena Nizic och P-O Nilsson.

Förhandsvisningen sker med publik. Möjlighet att fotografera finns efter förhandsvisningen, dock ej
under pågående föreställning. På plats för intervjuer finns ensemblen, regissören Göran Stangertz och
Gunilla Olsson som är Alkohol och drogförebyggande samordnare på Socialförvaltningen i
Helsingborgs Stad. Anmälan sker till elsa.berglund2@helsingborg.se
Enligt socialdepartementet finns drygt 200 000 barn och unga i Sverige som kommer från hem där en
eller båda föräldrarna har eller har haft alkoholproblem. Det innebär statistiskt att det finns minst ett
barn i varje klass som är drabbat.
Detta är inte ett problem som syns automatiskt, och få barn får det stöd de behöver. Barnen har
däremot oftast svårigheter som stör deras skolgång, koncentration och ork. Dessa barn utvecklar i
många fall ett eget missbruk. Att uppmärksamma dessa barn kan innebära en början till en bättre
vardag och framtid för barnen.
Föreställningen Alkohålet är ett samarbete mellan Helsingborgs Stadsteater, socialnämnden,
bildningsnämnden och kyrkornas diakonala arbete och en del i ett projekt som handlar om barn som
lever nära missbruk. Projektet vänder sig till barn i årskurs 4- 6 i Helsingborg, deras skolpersonal,
fritidsgårdarnas personal och elevvårdshälsopersonalen. Målet är att ge utsatta barn hjälp, att öka
skolans bemötandekompetens till dessa barn och även att ge kunskap om var hjälp finns att få.
Projektet syftar inte till att lägga på skolan nya arbetsuppgifter utan att ge en handlingsberedskap för
barnen. Barnen ska kunna känna att det finns någon som är beredd att lyssna.

Förhandsvisningar på Helsingborgs Stadsteater:
Tisdag 9/5 kl. 11
Onsdag 10/5 kl. 13
Torsdag 11/5 kl. 13
Fredag 12/5 kl. 13
Tisdag 16/5 kl. 11
Onsdag 17/5 kl. 13
Torsdag 18/5 kl. 13
Fredag 19/5 kl. 13

Anmälan sker till elsa.berglund2@helsingborg.se

Karl Johans gata 1 SE-252 67 Helsingborg telefon 042-10 68 00
fax 042-18 42 58 PlusGiro 27 81 48-2 regnr. 556043 - 2931
stadsteatern@helsingborg.se www.helsingborgsstadsteater.se