Intel Security

Välkommen till McAfee lunchmöte om SIEM den 22 maj

Evenemang

22
MAY
Fabrikörvägen 4 Nacka Strand
  -

Hotbilden som varje företag exponeras för är idag väldigt komplex. Det går inte längre att hantera risk i efterhand utan det måste ske proaktivt. Företag behöver idag analyser mer data, från fler källor med fler och bättre analysfunktioner för att försöka skydda företaget mot avancerade attacker. Security Management eller SIEM är en hörnsten i större företags IT-säkerhetsarbete.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget