Västtrafik

Välkommen till pressvisning av nya Ronden 5 mellan Mariestad och Göteborg

Evenemang

20
SEP
Regionens Hus i Mariestad
 
Den 25 september går första turen med nya Ronden 5 som ska köra sjukresenärer mellan Skaraborg och Göteborg. Den ersätter den tidigare Skaraborgspendeln och innebär en rad förbättringar. Bussen har till exempel rullstolsplatser och förbättrat benutrymme. Det finns handikapptoalett ombord samt möjlighet att fika och värma mat. Sjukvårdspersonal kommer även att åka med på turerna. Onsdagen den 20 september visar vi nya Ronden 5 för politiker och press. Då kommer representanter från Västra Götalandsregionens sjukreseenhet, Västtrafik och bussföretaget att finnas på plats för att besvara frågor. Visningen kommer att ske vid Regionens Hus i Mariestad. För de som vill åka med kommer bussen att köra en tur till Kärnsjukhuset i Skövde och tillbaka. Datum: 20 september Tid: kl 12.00 Plats: Regionens Hus i Mariestad För mer information kontakta Anna-Karin Jonsson, informationsansvarig Västtrafik Anropsstyrd trafik, tel 0500-46 44 24, 0702-61 76 78 Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Verksamheten omfattar buss- och tågtrafik, spårvagns- och skärgårdstrafik och drivs i fyra dotterbolag som i huvudsak ansvarar för kollektivtrafiken i respektive område. Verksamheten omfattar även anropsstyrd trafik som t.ex. sjukresor, färdtjänstresor, skolskjuts m m. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Västtrafik ägs av kommunerna i Västra Götaland och Regionen. Moderbolaget finns i Skövde och dotterföretagen finns i Göteborg, Borås, Vänersborg och Skövde. Företaget har 180 anställda.