Svenska Vård

Välkommen till Trygghetsdagen

Evenemang

06
NOV
Hotell Birger Jarl, Stockholm
  -
Varje dag inträffar incidenter som skapar rädsla, frustration och en känsla av att man inte räcker till. Incidenter där vårdare/behandlare och vårdgivare tvekar om vilket mandat och ansvar man har. Det är svåra och komplexa frågor som Svenska Vård tar på allvar och vill belysa genom att bjuda in till Trygghetsdagen.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget