Kompetensplattformen Jämtland/Härjedalen

Välkomna till en inspirerande dag då fokus är framtiden i Jämtlands län

Evenemang

27
MAR
OSD, Östersund
  -
Vad är det som gör Jämtlands län attraktivt? Hur kan vi bli ett ungdomslän dit unga människor lockas att bo och verka? Frågor som kommer att aktualiseras är bland annat arbete, boende, utbildning och infrastruktur samt de trender och drivkrafter som idag styr ungdomars val av livssituation. Syftet med dagen är att påbörja arbetet mot en gemensam ungdomsstrategi för Jämtlands län!

Registrering

Anmäl dig till evenemanget