Krisberedskapsmyndigheten

Västernorrland blir pilotlän för pandemiberedskap

Evenemang

23
NOV
Räddningsverkets skola på Sandö, Kramfors
 
Plats: Räddningsverkets skola på Sandö, Kramfors Tid:Torsdag 23 november 2006 kl 13.00 I våras gav Krisberedskapsmyndigheten (KBM) ut en vägledning om hur ansvariga inom samhällsviktiga verksamheter kan stärka beredskapen inför en pandemi. Nu ska denna teoretiska vägledning omsättas i praktiskt verksamhet och för det arbetet kommer Västernorrland att fungera som pilotprojekt. - KBM har sedan tidigare ett väl fungerande samarbete med länsstyrelsen i Västernorrland och Västernorrland är med sina sju kommuner ett lämpligt län att använda för att pröva de arbetssätt vi föreslår i vår vägledning för pandemiberedskap, säger Eva Granat Hamberg, ansvarig handläggare för dessa frågor på KBM. Det som bland annat ska kartläggas är vad effekterna blir för olika verksamheter om stora delar av personalstyrkan är frånvarande, vilket kan bli fallet vid en pandemi. - Kommuner, myndigheter och andra aktörer behöver göra en bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att man ska stärka förmågan. Några exempel på frågor som behöver gås igenom när en organisation behöver förbereda sig för en pandemi är: Vilken verksamhet måste kunna fungera utan störningar? Vad klarar man utan större problem, vad klarar man med svårighet och vad är riktigt kritiskt? , säger Eva Granat-Hamberg. Torsdagen den 23 november genomför länsstyrelsen Västernorrland och KBM en workshop på Räddningsverkets anläggning på Sandö, Kramfors med representanter från alla sju kommuner i länet. Syftet med denna inledande workshop är bland annat att samla in den kunskap som kommunerna redan har om den egna verksamheten och vad man ser som samhällsviktigt. - Jag tror att Västernorrland kommer att ha nytta av att vara med i det här pilotprojektet, även om det innebär en hel del jobb. Projektet kommer att höja vår beredskap inför en pandemi, säger Torbjörn Westman, som arbetar med risk- och sårbarhetsfrågor på länsstyrelsen i Västernorrland. I samband med workshopen på Sandö bjuder vi in till en pressträff på Sandö kl 13.00 torsdagen den 23 november. Vid pressträffen får ni träffa representanter från KBM och länsstyrelsen Västernorrland som berättar mer om vägledningen för pandemiberedskap och pilotprojektet i Västernorrland. För mer information: Krisberedskapsmyndigheten: Eva Granat Hamberg, handläggare Tfn 08- 593 710 54, 073-026 10 54 Erik Löfgren, pressansvarig Tfn 08-593 714 42, 073-026 14 42 Länsstyrelsen Västernorrland: Torbjörn Westman, risk och sårbarhet Tfn 0611-34 91 16, 070-191 22 47 Per Edin, informationschef Tfn 0611-34 93 62, 070-593 77 80