Myndigheten för yrkeshögskolan

Validering som strategi för ökad sysselsättning och integration

Evenemang

10
DEC
Plats: Scandic Star, Sollentuna, lokal Colloseum
  -
Myndigheten för yrkeshögskolan har uppdraget att ansvara för att samordna och stödja en nationell struktur för validering. Som ett led i detta uppdrag inbjuder myndigheten till en endagskonferens på temat validering som strategi för ökad sysselsättning och integration. Program: 10:00 Generaldirektör Pia Enochsson inleder konferensen 10:15 Avdelningschef Björn Schéele redogör för myndighetens uppdrag och verksamhet 10:45 Nordisk utblick: Hur har arbetet med validering implementerats i Finland. Kim Westerlund, enhetschef vid Campus Vasa, Yrkeshögskolan NOVIA 11:30 Håkan Stern, utbildningsstrateg, Arbetsförmedlingen. 13:00 Gunnar Surtevall, Svensk Handel Kunskap, rapporterar från arbetet på branschnivå med validering och vad det innebär för både individen och näringslivet. 13:30 Paneldebatt med Lars Pettersson, Högskoleverket / Håkan Stern, Arbetsförmedlingen / Gunnar Surtevall, Svensk Hande / Helén Larsson, projektledare/yrkesbedömare, Södertälje kommun / Kim Westerlund, Yrkeshögskolan NOVIA, Finland / Björn Schéele, Yh-myndigheten. 14:30 Statssekreterare Amelie von Zweigbergk, med ansvar för vuxenutbildning på Utbildningsdepartementet, redogör för regeringens satsningar på validering och livslångt lärande. 15:30 Avslutning Moderator: Lennart Ekdal