Health Consumer Powerhouse

Var är bröstcancervården bäst?

Evenemang

30
NOV
Restaurant Eden, bottenvåningen Hotel Gothia Towers, Göteborg
  -
Vilket landsting har bäst bröstcancervård ur ett vårdkonsumentperspektiv? I samband med Medicinska riksstämman i Göteborg presenterars 2006 års Bröstcancerindex. Vid presentationen medverkar Ingrid Kössler, ordförande för Bröstcancerföreningarnas riksorganisation. Health Consumer Powerhouse, som framställer indexet, presenterar även förslag till åtgärder för bättre bröstcancersjukvård. Anmälan om deltagande sker till: info@healthpowerhouse.com Indexrapporten i sin helhet finns från och med kl 11.00 den 30 november tillgänglig på www.brostcancerindex.se