Haro - Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap

Varför barn blomstrar bäst i familjemiljö

Evenemang

26
JAN
Scandic Winn, Norra Strandgatan 9-11 Karlstad
  -
Barn som blomstrar – varje förälders högsta önskan Varje förälder älskar sina barn och önskar deras allra bästa. Ambitionen kan dock idag mötas av viss förvirring med många olika åsikter och budskap om barns utveckling. Vilka är egentligen barns behov och hur kan föräldrar och andra vuxna bäst möta dem? Vad är det som varje förälder behöver veta om sina barn? Vad är det som barn behöver mest? Hur kan vi ge dem det? Föredraget bygger på en kanadensisk pionjär En pionjär i förståelsen av barns utveckling är den internationellt erkände kanadensiske psykologen dr Gordon Neufeld. Genom att kombinera klassisk utvecklingspsykologi, en uppdaterad anknytningsteori och modern neurobiologi visar dr Neufeld på barns behov och varför familjer – oavsett konstellation – har bäst förutsättningar att tillfredsställa dem. Hans bok "Våga ta plats i ditt barns liv" är översatt till femton språk. Hans studiedag för lärare, "Varför lyssnar inte Kalle?", har visats på Kunskapskanalen och kan ses på UR Play. Dr Neufelds pionjärinsats nu presenterad på svenska Föredragshållare är Jonas Himmelstrand från Svenska Neufeld-institutet. Jonas är känd som en engagerade föredragshållare sedan 30 år tillbaka. Han svensk representant för, och fakultetsmedlem i, The Neufeld Institute, Vancouver, Kanada med svensk hemsida på www.neufeldinstitutet.se.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget