Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

Vart femte barn

Evenemang

14
FEB
-
Vart femte barn är en kampanj för att uppmärksamma barn och unga som påverkas negativt av att vuxna i deras närhet missbrukar alkohol, narkotika eller läkemedel. I veckan med Alla Hjärtans Dag, med start den 14 februari, uppmärksammas barn och unga också i andra länder. I till exempel USA och Storbritannien har man i flera år genomfört Children of Alcoholics Week. I Sverige kallar vi kampanjen Vart Femte Barn och det är första, men förhoppningsvis inte sista gången, vi genomför den i Sverige 2011. Vart Femte Barn genomförs med stöd av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV), Ersta Diakoni, Stiftelsen Trygga Barnen och Statens Folkhälsoinstitut. FÖLJANDE ORGANISATIONER DELTAR I KAMPANJEN: IOGT-NTO Mentor Sverige Blåbandet Sveriges Blåbandsungdom IOGT-NTOs Juniorförbund, JUNIS Ungdomens Nykterhetsförbund Spritpartiet Stiftelsen Trygga Barnen Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, NBV Sveriges Landsråd för alkohol och narkotikafrågor Ersta Diakoni FAS-föreningen Motorförarnas Helnykterhetsförbund Sensus Stockholm-Gotland Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN Stockholms Läns Nykterhetsförbund Våra Gårdar Presskontakter: Agneta Trygg, Trygga Barnen, info@tryggabarnen.com, tfn 070-4315011 Anna Carlsson Cheikh, Junis, anna@junis.org, tfn 0733-72 62 78 Anna Liedbergius, CAN, anna.liedbergius@can.se, tfn 070-1001933 Benny Haag, Spritpartiet, kontakt@spritpartiet.se Gun-Lis Roos, Stockholms Läns Nykterhetsförbund (LNF) , gun-lis@hem.utfors.se, tfn 0709-48 81 42 Johnny Foglander , UNF, johnny.foglander@unf, tfn 0733-72 62 65 Katarina Wittgard, FAS-föreningen, FAS@telia.com, tfn 073-657 77 57 Lars Olov Sjöström, Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF), lars.olov.sjostrom@mhf.se, tfn 0706-97 00 22 Mats Gunnarsson, mats@slan.se, tfn 0730-77 77 27 Nina Svensson, IOGT-NTO, nina@iogt.se, tfn 0733-72 62 15 Viveca Axelsson, Ersta Vändpunkten (Ersta Diakoni), viveca.axelsson@erstadiakoni.se, tfn 0704-843411.