Stockholm International Water Institute (SIWI)

Vattnets roll i en urbaniserad värld - seminarium på FNs Världsvattendag

Evenemang

22
MAR
Lokal "Manhattan", World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm.
  -

År 2030 kommer nästan fyra miljarder människor att bo i städer i utvecklingsländer. Den accelererande urbaniseringen, där bristen på vatten och sanitet är ett centralt problem, är en nyckelfråga i kampen mot fattigdom. Samtidigt ökar klimatförändringarna ytterligare pressen på urbana områden i alla delar av världen. Den 22 mars, på FNs Världsvattendag, kommer vi att titta närmre på vattnets roll i en urbaniserad värld:

- Vatten och sanitet i "hållbara städer": Vilka är de innovativa lösningarna och goda exemplen?

- Klimat och vatten: Hur kan vi skapa motståndskraftiga vattenförsörjnings- och sanitetslösningar för klimateffekter i de urbana miljöerna?

- Ligger Sverige före eller efter?: Hur prioriterar Sverige dessa frågor i sitt utvecklingssamarbete? Och vilken beredskap har Sverige att möta framtida utmaningar här hemma?

Program:

08.30 Kaffe och registrering

09.00 Tillkännagivande av årets mottagare av Stockholm Water Prize, Per-Arne Malmqvist, Professor, Stockholm International Water Institute (SIWI)

09.20 Inledning: Vatten i en urbaniserad värld - en nyckel för att nå Millenniemålen, Jan Eliasson, Ordförande i WaterAid Sverige och en av FNs general sekreterares speciella millenniemålsambassadörer.

09.35 Urbaniseringen och kampen om resurserna, Jakob Lundberg, informationsansvarig,FAO Norden

09.50 Durban - sustainable city in practice, Neil Macleod, CEO eThekwini Water and Sanitation, Durban

10.30 Hållbar stadsplanering - exempel från Sverige. (Talare tbc)

11.00 Kaffepaus

11.30 Hållbara städer - en klimatanpassningsåtgärd? Finansieringsströmmar och prioriteringar, Johan Schaar, Avdelningschef Sida, Avdelningen för tematiskt stöd

11.50 Paneldebatt; Åsa Romson (mp), ledamot Miljö- och Jordbruksutskottet, Désirée Pethrus(kd), ledamot Utrikesutskottet, Pyry Niemi (s), ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, m.fl.

13.00 Seminariet avslutas

Medarrangörer:
FAO Norden
Sida
Stockholm Environment Institute (SEI)
UNDP Sweden
UNEP Sweden
WaterAid Sverige
IHP-kommitten