Iaspis

VEM GÖR OCH VEM ÄGER VÅRT ARBETE?

Evenemang

05
DEC
Konstfack
 
VEM GÖR OCH VEM ÄGER VÅRT ARBETE? – En undersökning av delandets ekonomi och kommersialiseringen av samvaron Konstfack, tisdag den 5 december 2006 kl 18.00 Det generella skiftet i samhället mot en informationsbaserad produktion gör att frågor som gäller ägandeskap och organisatoriska praktiker blir allt viktigare. Samtidigt har delandet blivit ett allt väsentligare koordineringssätt inom de digitala nätverkens och mjukvaruutvecklingens historia. Det kan idag vara relevant att återbesöka denna historia för att därifrån kunna undersöka den kulturella produktionen i ett vidare fält. De olika metoderna för att licensiera materiella och immateriella produkter har givit upphov till en intensiv internationell debatt bland kulturproducenter, i vilken både ståndpunkterna och medvetenheten varierar kraftigt. Vilken roll spelar dessa frågor i åtskilda fält såsom medicinen, juridiken, ekonomin och de konstnärliga praktikerna? Vilka är de mest relevanta internationella utvecklingslinjerna? Samvaro som vara? Bortom frågan om copyright finns också den fundamentala frågan om vem ”the peer” i ”peer-to-peer”-produktionen egentligen är. Eller med andra ord, vad händer med användarens roll när den frivilliga aktiviteten innefattas i kommersialiseringens ramverk? De olika plattformerna som möjliggör användargenererat innehåll – såsom YouTube, MySpace, Flickr, Second Life och Wikipedia – bygger alla på idén att användargruppen frivilligt producerar sin egen konsumtion. Samtidigt är frågan om inneslutning och kommersialisering också en fråga om makt och kontroll. Hur skapas premisserna för en öppen produktion? Process, tematik och resultat Processen är uppbyggd som ett samarbete mellan Iaspis och Konstfack, vilket gör det möjligt att utveckla innehåll och format genom gemensamma möten och diskussioner med studenter, ateljéstipendiater och medarbetare vid båda institutioner, såväl som med andra. Deltagandet är öppet för alla och kommer att utgöra basen för allt beslutsfattande som rör förberedelserna för resultaten. Det första i en serie av öppna möten äger rum på Konstfack, tisdag den 5 december 2006 kl 18.00. Serien fortsätter sedan över nästa vår och sommar, fram till den avslutande tillställningen, som planeras äga rum i september 2007. Mötena kommer att vara ett forum för att diskutera och utveckla de frågor som helt kort har beskrivits ovan. Vi förväntar oss att flera olika specifika teman ska utvecklas ur dessa frågor. Vissa av dessa teman skulle kunna vara: Att konstruera verkligheter – massmedia eller massornas media Användargenererat innehåll – när entusiasm kommersialiseras Vem är en ”peer” – att finna en plats för delande mellan marknader och hierarkier Det öppna innehållets övervakning – nya modeller för kontroll Ägandeskap och den offentliga domänen – patent, copyright, piratskap och bio-piratskap Mötena kommer också att syfta till att gemensamt arrangera en offentlig presentation som ska äga rum i september 2007, och som skulle kunna ta formen av en iscensättning, en workshop, en performance, en intervention, ett symposium, en sändning, osv. Simon Goldin, Marysia Lewandowska, Maria Lind, Jakob Senneby, Robert Stasinski