Veriscan Security AB

Veriscan deltar i norsk-svensk nätverksträff för ICT-företag

Evenemang

15
FEB
-
ICT-stiftelsen Compare arrangerar, i samarbete med Halden IT Forum och Bluelight, ett seminarium med syftet att skapa nya affärs- och samarbetsmöjligheter mellan företagen i de tre ITC-klustren. Veriscans VD Jan Branzell kommer att delta i seminariet och håller ett föredrag kring ämnet ”Tillit skapar affärer”. Förutom Veriscan deltar ett flertal andra ICT -aktörer med föredrag inom ämnen som säkerhet, ny teknik och hur samarbete skapar affärer. Arrangemanget är öppet och hålls den 15-16 februari på Gardemoen, Oslo. ITC-klustren Compare, Bluelight och Halden IT Forum ingår i KNIS (Kunskapsintensiv Näringslivsutveckling i Inre Skandinavien) som är ett interregionalt projekt som ska stärka samarbetet mellan Sverige och Norge kring innovationer. Projektet ska bidra till att generera innovationsprojekt med internationell marknadspotential. Seminariet hålls på Clarion Hotel, Gardemoen. För mer information och anmälan se www.compare.se