Veriscan Security AB

Veriscan deltar i vårens stora informationssäkerhetsseminarium

Evenemang

29
MAR
Piperska Muren, Stockholm

Den 29 mars anordnas seminariet ”Förutsättningar för rätt säkerhet” av SIS i samarbete med bland andra Krisberedskapsmyndigheten, Svenskt Näringsliv och Datainspektionen.
Arrangörerna bjuder på en intensiv seminariedag med föreläsningar, praktikfall av informationssäkerhetsarbete samt utställning.
Syftet med dagen är att presentera ISO 27000-serien och hur den kan tillämpas i praktiken.
Veriscans VD Jan Branzell, medlem i SIS Tekniska kommitté 318 - Ledningssystem för informationssäkerhet, håller föredrag om den kommande standarden för mätning av informationssäkerhet - ISO 27004. Jan Branzell kommer att diskutera hur mätning passar in i arbetsprocessen för att uppnå ökad informationssäkerhet.

Mer information om säkerhetsseminariet finns på www.sis.se