Famna

Vernissage av Famnas Värdeforum

Evenemang

15
DEC
Utbildningshuset, Bräcke Diakoni, Diakonivägen 10A, Göteborg
  -

Famnas Värdeforum är ett kvalitetsutvecklingsprogram som syftar till att skapa en kultur av ständiga förbättringar. Arbetsmetoden bygger på idén om mikrosystem som är platsen där vårdtagare och vårdgivare möts för att tillsammans skapa värden för dem vården och omsorgen finns till för. Famnas Värdeforum har utarbetats i nära samarbete mellan Qulturum, utvecklingsenheten i Landstinget i Jönköpings län. I Göteborg har sex team och över 35 medarbetare under hösten 2011 systematiskt jobbat med att genomföra konkreta förbättringsarbeten i vardagen. Förbättringsområdena innehåller allt från satsningar inom Bättre liv för sjuka äldre, kommunikation, aktiviteter, delaktighet och bemötande. Deras resultat presenteras på Vernissagen den 15 december.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget