Nutida Svenskt Silver

Vernissage Rolf Lindståhl "Formationer"

Evenemang

14
APR
Nutida Svenskt Silver, Arsenalsgatan 3, Stockholm
  -

Temat för utställningen "Formationer" är en fortsättning och utveckling av Rolfs tidigare geometriska, ofta triangulära och kvadratiska former, här i skepnad av ett antal vaser, skålar och kannor. Inom ramen för en geometrisk grundform får nu formspråket ta sig mjukare uttryck än tidigare: En triangulär form dras ut i en spänstig bågformad rörelse i en kanna.
Inom en kvadratisk ram utvecklas i mjuka kurvor en tredelad skålform.

Det stringent geometriska och mjukt spänstiga förenas i en och samma gestaltning.
Geometrin blir formspråkets grammatik som inramar ett mjukare och mer poetiskt formuttryck -formationer av geometrisk poesi.

Rolfs silverföremål är unika konstverk som också fungerar som bruksting.
De estetiska och funktionella elementen berikar ömsesidigt varandra och blir till något mer än summan av de båda.