Verbal förlag

Vi lovade att berätta om Palestina

Evenemang

31
MAR
Stora teatern, Kungsparken 1, Göteborg
 
Under tio år av solidaritetsarbete på Västbanken och i Gaza har aktivisterna i International Solidarity Movement lovat att föra ut palestiniers historier till omvärlden för att ockupationen ska upphöra. Majja Solanas Carlsson och Elin Schwartz, redaktörer för den nya antologin "Vi lovade att berätta – aktivisters vittnesmål från Palestina" berättar om och läser texter ur boken tillsammans med ett par skribenter. Se hela Textivals program på textival.se. Arrangörer: Verbal förlag och Göteborgs fria tidning