Concent AB

Vi ses på Bostadsdagen 2016 - Grand Hôtel

Evenemang

08
NOV
Grand Hôtel, Stockholm
  -
Mycket tyder på att bostadsmarknaden är på väg in i en ny fas. Behoven av bostäder växer nu snabbt med den kraftiga befolkningsökningen och nya tag kan vara att vänta inom bostadspolitiken. Samtidigt gör skenande priser och höjda lånekrav att den rekordhöga byggtakten riskerar att mattas. Välkommen till en heldag där vi går på djupet kring förutsättningarna och framtiden för bostäder.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget