Älgskadefondsföreningen

Viltolycksseminariet Vilt & Trafik - människa, fordon och djur

Evenemang

26
MAR
Lindholmen Science Park i Göteborg (Lindholmspiren 5)
  -
Älgskadefondsföreningen samlar Sveriges främsta experter inom viltolyckor och dess effekter på människa, fordon och djur . Varje år slutar cirka 35 000 - 40 000 bilresor med en viltkollision. Så har det sett ut i många år. De senare årens dramatiska ökning av antalet viltolyckor och den ökande vildsvinsstammen visar på behovet av kunskap och förståelse om viltolyckor och dess effekter. Med detta som bakgrund har Älgskadefondsföreningen samlat Sveriges experter inom viltolycksproblematikens olika delar och inbjuder till heldagsseminariet “Vilt & Trafik” om viltolyckor och dess effekter på människa, fordon och djur. Seminariet är kostnadsfritt och bjuder på förläsningar som berör såväl forskning på viltrelaterade personskador, som viltolyckornas effekter på samhället och djurstammarna. Seminariet syftar inte till att ge absoluta lösningar eller att ställa någon till svars, utan att ge en ökad förståelse och kunskap om viltolyckornas samlade effekter. Seminariet riktar sig till såväl personer som jobbar med trafiksäkerhet och trafikskador dagligen, som lekmän med ett geniunt intresse för viltolycksproblematiken. Årets seminarium är främst riktat till intresserade och berörda personer i västra Sverige (Hallands län, Västra Götalands län och Värmlands län). Seminariet genomförs fredagen den 26 mars på Lindholmen Science Park i Göteborg (Lindholmspiren 5). Vi ser gärna att du och/eller någon från din organisation eller företag tar chansen att få djupare kännedom om viltolyckorna och dess många konsekvenser.