Folk och Försvar

Wanja Lundby-Wedin, LO, Sture Nordh, TCO och Nina Jarlbäck, KF, deltar på Folk och Försvars årsmöte den 5 april

Evenemang

05
APR
TCOs lokaler på Linnégatan 14, Stockholm
  -
Efter årsmötesförhandlingarna genomförs en estraddiskussion om hot och risker mot vårt samhälle. Hur ser vi på framtiden? Wanja Lundby-Wedin, ordförande för LO, Sture Nordh, ordförande för TCO och Nina Jarlbäck, ordförande för KF, finns på scenen. Moderator är Fredrik Hassel, stabschef på Krisberedskapsmyndigheten, som inte väjer för de svåra frågorna. Anmäl ditt deltagande till Sofia Modin, Folk och Försvar: sofia.modin@folkochforsvar.se, 0707-33 07 52. Varmt välkommen!