Ability Partner

Webbstrategidagarna 2010

Evenemang

26
MAY
Stockholm
-
Från sociala medier och konversation till konkret affärsnytta Att ta fram en effektiv strategi och handlingsplan för webben och sociala medier är en självklarhet men många företag och organisationer har ännu inte gjort sin hemläxa. Det gäller att ha tydliga svar på vad du ska göra för olika målgrupper och hur detta kan skapa värde så att arbetet är motiverat. Vilken roll har den egna webbplatsen respektive sociala medier i strategin – vilka kanaler ska prioriteras? Självklart måste du också ha tydliga mål och mätetal som driver arbetet framåt i rätt riktning. Och inte minst, hur ska ni anpassa den egna organisationen för att på bästa sätt hantera förändringen och ta tillvara på de nya möjligheterna till dialog och affärer? 2010 blir året då många företag går till att arbeta mer strategiskt med sociala medier där fokus ligger på att skapa värde och konkret affärsnytta. Den stora frågan som många ställer sig är dock fortfarande hur man ska göra. På Ability Partners konferens Webbstrategidagarna 2010 – från sociala medier och konversation till konkret affärsnytta får du ta del av hur flera olika företag arbetar framgångsrikt och innovativt med sina strategier för den egna webbplatsen och sociala medier och hur detta skapar affärsnytta. Ta del av konkreta erfarenheter och lärdomar! Läs mer på www.abilitypartner.se Välkommen till Webbstrategidagarna 2010 den 26-27 maj i Stockholm! Sveriges bästa konferens om webbstrategi och sociala medier!?* Key Note Speaker Johan Ronnestam Sveriges största auktoritet inom digital kommunikation och innovation Ur innehållet • Framgångsrik strategier för webben och sociala medier som skapar konkret affärsnytta • Att förankra arbetet med sociala medier internt hos ledningen och i verksamheten så att du får resurser och mandat att driva utvecklingen • Hur du anpassar organisationen samt det egna beteendet och kulturen för att bättre ta tillvara på möjligheterna och kommunicera kontinuerligt med din målgrupp • Så kan du framgångsrikt bygga relationer och stärka varumärket via sociala medier och innovativ digital kommunikation • Hur du flyttar ut affärsprocesser, skapar värde och driver försäljning såväl på som utanför den egna webbplatsen • Att mäta och påvisa affärsnyttan och ROI med sociala medier Workshop Att utveckla en effektiv strategi för webbplatsen och sociala medier - baserat på övergripande mål och affärsstrategier samt målgruppens beteende * Enligt utvärderingarna för Webbstrategidagarna 2009 och Webbstrategidagarna 2009:2 var det 100% av deltagarna som rekommenderade oss som arrangör och gav konferenserna betyget bra – utmärk, (89% gav betyget mycket bra eller utmärkt).

Registrering

Anmäl dig till evenemanget