Sokigo

Webbvisning: Fastighets- och befolkningsdata i VA-kartan

Evenemang

01
DEC
Webben
  -

Du får du veta hur du använder fastighets- och befolkningsdata i din VA-karta. Hur du skapar områden och hur du kan visa information om ett område i kartan. På så vis blir det synligt hur många som bor i området, åldersfördelningen och driftstörningar. Under webbvisningen får du även veta hur man kan använda FB vid kommunens arbete med VA-planer.

Anmäl dig till tomas.johansson@sokigo.com