Svensk Vindkraftförening

Winterwind 2011

Evenemang

09
FEB
Folkets Hus- Umeå
-

Genom att fortsätta utbytet mellan såväl olika aktörer och olika länder fortsätter arbetet mot en långsiktig lösning på de utmaningar som vi står inför när det gäller vindkraft i kallt klimat. Under konferensen kommer vi att diskutera såväl de tekniska utmaningar branschen står inför som frågor kring rennäring och naturvård.

www.winterwind2011.se