Teknikparken i Gävle

Workstorm

Evenemang

29
OCT
Teknikparken i Gävle, Nobelsalen
  -

Arbetssätt för att skapa kvalitativa dokument
– En introduktion till Workstorm-tekniken
I projektvärlden idag är det mycket fokus på vilka dokument man skall ta fram under projektet
livscykel. Inte minst är det väldigt tydligt i de flesta projektmodeller. Det kan röra sig om dokument
så som affärsberättiganden och krav till lösning samt diverse planer.
Många gånger tar det väldigt mycket tid av en projektledare och övriga projektteamet att ta fram
dessa. Ofta är det en person som tar fram ett utkast som sedan någon skall fylla på med sina delar.
Det är lätt att det blir missförstånd, skapar långa ledtider och att det som tas fram inte är förankrat
hos projektteamet.
Workstorm är ett arbetsätt som gör att man kan producera kvalitativt material på kort tid samt att
materialet är förankrat hos de som har medverkat i framtagandet. Det behöver nödvändigtvis inte
vara projektdokument utan även andra former av dokument inom organisationer till exempel
affärsplaner.
I denna introduktion kommer vi att gå igenom:
· Grundprinciper för Workstorm
· Hur man förbereder, genomför och följer upp en workstorm
· Effektiva tekniker för att brainstorming
Mikael Ölund som är den som håller i övningen
Mikael Ölund från Donald Davies & Partners har jobbat som projektledare och
kvalitetssäkringsexpert inom flertalet branscher i 15 år. Han har planerat och genomfört otaliga
Workstorm tillsammans med projektteam och organisationer inom flertalet olika områden.
Mikael är en av 13 partners på Donald Davies & Partners Gävlekontor.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget