Humagic Group

Seminarium - den engagerade marknadsplatsen!

Evenemang

09
MAR
Humagic Wenner-Gren Center Sveavägen 166 Stockholm
  -
När människorna på en marknadsplats aktivt bidrar med sin förmåga, sin kompetens och sin prestation för att skapa hållbara resultat får vi den "engagerad marknadsplatsen". Den kan vara en butik, en mässa eller en virtuell shop. Poängen är att det är engagerade medarbetare som möter kunder. Dina kunder, som i sin tur blir engagerade, köper mer och därmed tillsammans med dina säljande medarbetare skapar det ”goda sambandet”. Sambandet som ger bättre omsättning, högre marginal, större marknadsandel, nöjdare kunder och medarbetare. Är det en dröm? En utopi? På Humagic Retail är vi övertygade om att det är realiserbart. Vi arbetar varje dag med att hjälpa våra kunder att förverkliga sina visioner och målbilder - att skapa höga och hållbara resultat via sin största resurs - medarbetarna. För att konkretisera hur vi går från ord till handling har vi satt ihop ett seminarium med ambitionen att visa hur man med medarbetarnas hjälp bygger en lönsam marknadsplats över tid. Vi vill ge dig konkreta tips, insikter och idéer som stärker dig som individ och i ditt arbete. Vi berättar också om våra ”success stories” och vilka insikter de gett. ”Success storyn” för just detta seminarium är butikskedjan som ökade försäljningen med 20% tack var sitt fokus på engagemang! Seminariet är kostnadsfritt och hålls mellan kl 09.00 - 11.00. Vi bjuder på frukost från och med kl 08.30. Vår förhoppning är att du efter att ha varit hos oss ska inse att det även är möjligt för dig och din organisation att skapa ”den engagerade marknadsplatsen”! Att vi gärna hjälper dig på vägen har du redan förstått…. läs mer och anmälan på: www.humagic.se/retail