F0czvx65bsfytd684ztk

Midsommarspecial: Mera brännvin!

Blogginlägg   •   Jun 22, 2017 12:00 CEST

Explizit Environments kemikaliekonsult Olof Svensson har tittat närmare på den aktivt rusgivande substansen etanol. Den har många förtjänster!

Rardkyy14b0t1o79i8by

Havskonferens

Blogginlägg   •   Jun 02, 2017 07:26 CEST

Havskonferens hålls i New York 5-9 juni 2017. Sverige och Fiji har gemensamt tagit initiativet till en FN-konferens - "The Ocean Conference" - för att stödja arbetet med att rädda världshaven och uppnå det globala hållbara utvecklingsmålet om hav och marina resurser, mål 14 i FN:s Agenda 2030.

Mpmd8swzzamfjgujmysd

Etiketter enligt CLP

Blogginlägg   •   Jun 01, 2017 07:26 CEST

Från och med den 1 juni 2017 måste alla kemiska produkter som släpps ut på marknaden märkas enligt CLP-förordningen, efter den 1 juni i år borde du bara hitta produkter med de nya etiketterna i butikerna.

Media no image

Regeringen vill ha centrum för giftfria produkter

Nyheter   •   Maj 05, 2017 11:00 CEST

Enligt miljöbalken är företag skyldiga att ersätta farliga kemiska produkter med mindre farliga för att skydda människors hälsa och miljön.

Regering har tillsatt en utredning för att se hur man arbetar mest effektivt för att ersätta farliga ämnen med säkrare alternativ, enligt den så kallade substitutionsprincipen. Målet är ett kunskapscentrum för att förse företag, forskare och alla som arbetar med kemikalier ökad kunskap om giftiga ämnen och vilka alternativ som går att använda.

Substitution i Centrum: SOU 2017:32.

Sammanställd av Eva Rudholm
+46 010-709 90 46
eva.rudholm@expenv.se

Enligt miljöbalken är företag skyldiga att ersätta farliga kemiska produkter med mindre farliga för att skydda människors hälsa och miljön.

Läs vidare »
Media no image

Ny bilaga till CLP-förordningen

Nyheter   •   Maj 04, 2017 11:00 CEST

EU-kommissionen har antagit nya regler för vilka uppgifter om kemiska blandningar som ska lämnas till Giftinformationscentralen i händelse av olycka. Ändringarna är införda i CLP-förordningen enligt (EU) 2017/542.

De nya reglerna börjar gälla vid olika tidpunkter beroende av användningen av produkterna. För blandningar som släpps ut på marknaden för konsumentanvändning gäller kraven från och med den 1 januari 2020. För blandningar som släpps ut på marknaden för yrkesmässig användninggäller kraven från och med den 1 januari 2021. För blandningar som släpps ut på marknaden för industriellanvändning gäller kraven från och med den 1 januari 2024.

I Sverige ska uppgifterna om kemiska blandningar lämnas till Giftinformationscentralen och vara på svenska eller engelska.

Sammanställd av Eva Rudholm
+46 010-709 90 46
eva.rudholm@expenv.se

EU-kommissionen har antagit nya regler för vilka uppgifter om kemiska blandningar som ska lämnas till Giftinformationscentralen i händelse av olycka. Ändringarna är införda i CLP-förordningen enligt (EU) 2017/542.

Läs vidare »
Media no image

Chemsoft: De senaste uppdateringarna i standardlistorna

Nyheter   •   Maj 03, 2017 11:40 CEST

Explizit Environment tillhandahåller ett antal listor över särskilt farliga ämnen i Chemsoft version 2015, som standardlistor. Vi bevakar om det sker förändringar i listorna och håller dem uppdaterade åt våra kunder. Nedan kan du läsa mer om de senaste ändringarna.

PRIO

Nya ämnen har lagts till och en del ämnen har fått ny bedömning i Kemikalieinspektionens databas PRIO. Senaste ändringen i PRIO 2017-04-13.

Sammanställd av Eva Rudholm
+46 010-709 90 46
eva.rudholm@expenv.se

Explizit Environment tillhandahåller ett antal listor över särskilt farliga ämnen i Chemsoft version 2015, som standardlistor. Vi bevakar om det sker förändringar i listorna och håller dem uppdaterade åt våra kunder. Nedan kan du läsa mer om de senaste ändringarna.

Läs vidare »
Media no image

Chemsoft: De senaste uppdateringarna i standardlistorna

Nyheter   •   Apr 10, 2017 09:30 CEST

Explizit Environment tillhandahåller ett antal listor över särskilt farliga ämnen i Chemsoft version 2015, som standardlistor. Vi bevakar om det sker förändringar i listorna och håller dem uppdaterade åt våra kunder. Nedan kan du läsa mer om de senaste ändringarna.

Bilaga XVII, REACH

Ett nytt ämne, bis(pentabromofenyl)eter, har lagts till i bilaga XVII till REACH-förordningen, (EG) nr 1907/2006. Bis(pentabromofenyl)eter (även kallad dekaBDE) används ofta som ett additivt flamskyddsmedel inom många olika områden, i synnerhet i plast- och textilvaror, men också i lim, tätningsmedel, beläggningar och tryckfärg. Ämnet har identifierats som PBT/vPvB.

Kandidatlistan

Kandidatlistan uppdaterades 12 januari 2017 med fyra nya SVHC-ämnen. De fyra ämnena är:

  • Bisfenol A (4,4-isopropylidendifenol), på grund av sina reproduktionstoxiska egenskaper.
  • PFDA (perfluordekansyra) och dess natrium- och ammoniumsalter, eftersom det är långlivat i miljön, bioackumulerande och reproduktionstoxiskt.
  • 4-HPBL (4-heptylfenol), på grund av ämnets hormonstörande egenskaper i miljön.
  • PTAP (4-tert-pentylfenol), på grund av hormonstörande egenskaper i miljön.

Kandidatlistan innehåller nu 173 ämnen.

SIN-List

SIN-listan uppdaterades senast i februari med 50 nya ämnen. Det är främst ämnen som nyligen klassificerats som CMR-ämnen. Heptylfenoler inkluderades i Kandidatlistan i januari som ett ämne, i SIN-list är dessa identifierade med flera CAS-nr.

PRIO

Ett flertal nya ämnen har lagts till i Kemikalieinspektionens databas PRIO.

Sammanställd av Eva Rudholm
+46 010-709 90 46
eva.rudholm@expenv.se

Explizit Environment tillhandahåller ett antal listor över särskilt farliga ämnen i Chemsoft version 2015, som standardlistor. Vi bevakar om det sker förändringar i listorna och håller dem uppdaterade åt våra kunder. Nedan kan du läsa mer om de senaste ändringarna.

Läs vidare »
Hjzf3sfk8bdmr3ve5dyt

HD-Sydsvenskan på besök!

Blogginlägg   •   Jan 30, 2017 13:54 CET

Idag är vi otroligt smickrade över att HD-Sydsvenskan uppmärksammar oss i sin näringslivsbilaga! Här kan du läsa om när deras reporter besökte vårt expanderande Malmökontor och träffade Eva och Andreas – två välkända ansikten för våra kunder i hela landet.

Ybrr9jmrz1verlzy6vdd

Explizit medverkar i DI Hållbarhet

Blogginlägg   •   Jan 11, 2017 13:36 CET

Explizit Environments vd fick tillfälle att presentera företaget i Dagens Industris bilaga Hållbarhet. I texten lyfter han bland annat vikten av att frågan om miljöarbetet får ta plats i styrelserummen. "Det är kanske den enskilt viktigaste frågan för både mänsklighetens överlevnad och bolagets tillväxt."

Kazjlc4ojku4thenehje

​Svenska mästarnas 7 bästa tips för ett framgångsrikt kemikaliearbete

Nyheter   •   Dec 15, 2016 21:42 CET

För tre år sedan hade de dålig koll på vilka kemikalier de arbetade med. I dag är de bäst i Sverige på kemikalieanvändning. Vi tog oss till Vindeln i Västerbottens inland för att träffa Indexator Rotator Systems och ta reda på hur de lyckades.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Explizit Environment AB

Your chemical partner

Explizit Environment is a company with dedicated and experienced people, working with organisations to ensure chemical management beyond compliance. We are based in Sweden and have a production unit in Serbia. Our clients are found in more than 20 countries around the world.

Adress

  • Explizit Environment AB
  • Nordlandergatan 15
  • 931 33 Skellefteå
  • Sweden