Skip to main content

Exsitec AB går samman med Sundit AB

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2012 16:00 CEST

Exsitec AB förvärvar Sundit AB. Grunden för samgåendet är att de båda företagens sammantagna kompetens och kundbas bildar ett av Sveriges ledande kunskapsföretag för hantering av kvalificerad affärsinformation.

Exsitec levererar tjänster och programvara som hjälper kunden att få mer ut av sina IT-system och är en av landets ledande kompetensföretag kring lösningar som bygger på QlikView och Comactivity. Sundit är landets klart ledande leverantör av affärssystemet Visma Business med egna branschlösningar för exempelvis handel, tjänsteindustri och logistikintensiva företag.

Våra företag har i flera delar samma tjänsteutbud men vi kompletterar varandra både vad gäller kompetens och geografi” säger Exsitecs VD Johan Kallblad. ”Sundits expertis att anpassa och införa affärssystem tillsammans med Exsitecs erfarenhet inom beslutsstöd och processtöd gör att vi är en komplett partner inom effektiv hantering av affärsinformation. Många av våra kunder är tillväxtbolag där IT-systemen har en avgörande roll för verksamheten och vi ser fram emot att kunna serva alla våra kunder ännu bättre i framtiden”.

I samband med sammanslagningen så ökar Exsitecs huvudägare investmentbolaget Syntrans sin investering i företaget och blir företagets majoritetsägare. Syntrans är ett entreprenörsdrivet investmentbolag som arbetar långsiktigt med att utveckla bolag för att de ska bli bäst på sin valda marknad.

”Vi kom in som delägare i Exsitec för tre år sedan och har under den tiden stöttat företaget i att både fokusera verksamheten och skapa förutsättningar för tillväxt” säger Syntrans VD Peter Viberg. ”Den industriella logiken i att sammanföra Sundit och Exsitec och allt bra vi sett i bolagen gör att vi ser oerhört positivt på framtiden.

Den gemensamma verksamheten kommer initialt ha fler än 500 kunder och en årsomsättning på ca 100 Mkr.

För ytterligare information kontakta

Johan Kallblad, VD Exsitec
Tel: 070-665 9909
Epost: johan.kallblad@exsitec.se

Peter Viberg, VD Syntrans
Tel: 070-549 20 19
Epost: peter@syntrans.se

Exsitec har huvudkontor i Linköping med regionkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro och Söderhamn. 

Vår vision är att göra vardagen enklare, effektivare och roligare för våra kunder. Tillsammans med våra kunder skapar vi IT-stöd för viktiga områden där befintliga system inte räcker till. Våra lösningar bygger på mjukvaror som affärssystemet Visma Business, beslutsstödsverktyget QlikView och processverktyget ComActivity.

Vår typiska kund är ett dynamiskt företag där IT-systemen både är ett strategiskt verktyg och en nödvändighet för verksamheten.