Skip to main content

Exsitec säljer teknik- och driftavdelningen IT Drift från Sundit AB till Aditso AB

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 06:27 CEST

Exsitec säljer teknik- och driftavdelningen IT Drift från Sundit AB till Aditso AB och tecknar samtidigt ett nytt partneravtal, med Aditso, som ger större tillgång till kompetens kring teknik och infrastruktur. Exsitec fullföljer därmed sin strategi att renodla och integrera Sundit med Exsitec och skapa ett av Sveriges ledande kunskapsföretag kring verksamhetsstödjande IT-system och hantering av kvalificerad affärsinformation.
 
”Detta är en del i vår strategi att renodla vår verksamhet och koncentrera våra resurser till att arbeta med verksamhetsstödjande IT-system och hantering av affärsinformation. Vi har i samband med detta tecknat ett partneravtal med Aditso som ger oss större tillgång till kompetens kring teknik och infrastruktur som kompletterar vår kärnaffär.” säger Exsitecs VD Johan Kallblad.
 
”I och med detta förvärv utökar vi vår kunskap och våra möjligheter att erbjuda djup teknisk kompetens i affärs och lönesystemen Visma Business och Agda lön. Vi får utökade möjligheter att erbjuda drift av kunders system tillsammans med lokal kompetens som kan finnas på plats hos kunden snabbt. Detta stärker oss i vår satsning att bli en naturlig partner för alla de kunder som önskar drift och teknisk kompetens för sitt affärssystem. Vi har upprättat partneravtal som gör att vi kan erbjuda kunden ett komplett utbud av tjänster och produkter kring Visma Business och Agda.” säger affärsområdeschef Hans Hjalmarsson.
 
Exsitec och Sundit levererar IT-system som hjälper kunden hantera viktiga områden där befintliga system inte räcker till. Detta innefattar affärsstödjande IT-system så som affärssystem, logistiklösningar, portaler, E-handel, rapportering och uppföljning. Den gemensamma verksamheten bildar ett av landets ledande kompetensföretag kring lösningar som bygger på QlikView, Comactivity och Vismas produkter. Bolaget är landets klart ledande leverantör av affärssystemet Visma Business med egna branschlösningar för exempelvis handel, tjänsteindustri och logistikintensiva företag.
 
Aditso är en IT-specialist i Göteborg, Stockholm och Söderhamn med djup kunskap inom affärssystem med kringapplikationer, drift, molntjänster, mjukvara, nätverk och hårdvara. Aditso har specifika tekniska kunskaper i affärssystemet Visma Business och alla kringsystem som är integrerade tillsammans med Visma Business. Tex Visma Document Center, Visma Document Center Enterprise, Visma Zpider, Visma Reporting & Analysis, Visma POS, Visma CRM mfl
 
För ytterligare information kontakta
Johan Kallblad, VD Exsitec AB
Tel: 070-6659909
Epost: johan.kallblad@exsitec.se

Sedan Augusti 2012 är Sundit AB en del av Exsitec

 

Exsitec har huvudkontor i Linköping med regionkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro och Söderhamn.