Media no image

Change in number of shares in Eyeonid Group AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2018 08:43 CET

Conversion of convertible notes into shares under the Convertible Notes issued under the financing agreement announced on January 31st 2018.

The number of Notes converted on March 6, 2018 was 30. The number of Notes remaining under the first Tranche for future conversions is 145. The number of shares and the number of votes before the conversion was 50 823 486. Through the conversion, the number of shares and the number of votes have increased by 299 401. The total number of shares and the total number of votes after the conversion amount to 51 122 887.

For terms and conditions of the Notes, please visit:

https://www.eyeonid.com/investor/documents

For any further information please contact:

Henrik Sundewall, Chairman of the board Eyeonid Group, Phone +4676 877 00 00

Daniel Söderberg, CEO, Eyeonid Group 
Phone +4673 422 79 30
Mail: daniel.soderberg@eyeonid.com

www.eyeonid.com

Eyeonid was founded in 2014 and has since its inception developed a technically complex and advanced platform for proactive ID protection services. The company's service monitors and alerts customers when sensitive, private and corporate digital information, such as login credentials, credit card numbers and social security numbers, are found at unauthorized sites on the internet, whereupon the customer can act and protect himself.

This information is information that Eyeonid Group AB (publ) is obliged to disclose under the EU Market Abuse Regulation. The information was provided, through the contact of the above contact person, for publication on the 7th of March 2018.

Conversion of convertible notes into shares under the Convertible Notes issued under the financing agreement announced on January 31st 2018. The number of Notes converted on March 6, 2018 was 30. The number of Notes remaining under the first Tranche for future conversions is 145.

Läs vidare »
Media no image

Ökning av antalet aktier i Eyeonid Group AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2018 08:42 CET

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 31 januari 2018.

Antalet konvertibler som konverterades den 6 mars 2018 var 30 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 145 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 50 823 486. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 299 401. Totalt antal aktier och antal röster efter konverteringen blir 51 122 887.

Villkoren för konvertiblerna finns publicerade på Eyeonid Groups hemsida:

https://www.eyeonid.com/investor/documents

För mer information, kontakta

Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid Group, tfn 076-877 00 00

Daniel Söderberg, VD, Eyeonid Group, tfn 073-422 79 30,
e-post daniel.soderberg@eyeonid.com

www.eyeonid.com

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2018.

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 31 januari 2018. Antalet konvertibler som konverterades den 6 mars 2018 var 30 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 145 stycken.

Läs vidare »
Media no image

Eyeonid Group AB (publ) goes live with Telenor Group, which today launches EyeOnID's service via Telenor Norway

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 10:33 CET

Eyeonid Group, which develops proactive ID surveillance services, signed, on the 20th of December 2017, a strategic agreement with one of the world's largest mobile operators on the integration and sale of EyeOnID's proactive ID surveillance services targeting the consumer market.

We can today announce that this global partner is Telenor Group and that Telenor Norway will be the first country to launch the service starting today, March 6th. During late spring 2017, the parties conducted a pilot of EyeOnID's proactive ID monitoring service with a sample of Telenor's consumer customers. Then, in early 2018, extensive work was done to integrate the service from EyeOnID entirely into Telenor's service platform and their mobile telecom application Mitt Telenor.

As a basis for this cooperation, the parties have signed a Global Framework Agreement (GFA), which allows other national companies within the Telecom group to easily sign a Local Access Agreement (LAA) for each country.

"We have for some time been working close to Eyeonid to create the ultimate customer experience for our customers. Today, we are very proud to offer our customers an extremely important and advanced service against ID theft and breaches of privacy online. For Telenor as a supplier, it is extremely important to continuously assist our customers with relevant services and solutions to our customers' challenges. We see that Eyeonid is a very important feature for us and we are looking forward to a long-term partnership", says Siv Bayegan, Business Manager, Future Services at Telenor Norway.

"We have created a long-term partnership with one of the world's largest mobile operators to show the rest of the market what we can do, and today is a historic day when Telenor starts offering the market this new type of service to its consumer customers. We are extra proud of the thorough evaluation that Telenor has made of us and our service, it shows that we are keeping the highest international standard," says Daniel Söderberg, CEO Eyeonid Group AB (publ).

For any further information please contact:

Daniel Söderberg, CEO, Eyeonid Group AB (publ.)
Phone: +46 073 422 79 30
Mail: daniel.soderberg@eyeonid.com

This information is information that Eyeonid Group AB (publ) is obliged to disclose under the EU Market Abuse Regulation. The information was provided, through the contact of the above contact person, for publication on the 6thof March 2018.

Eyeonid was founded in 2014 and has since its inception developed a technically complex and advanced platform for proactive ID protection services. The company's service monitors and alerts customers when sensitive, private and corporate digital information, such as login credentials, credit card numbers and social security numbers, are found at unauthorized sites on the internet, whereupon the customer can act and protect himself.

Eyeonid Group, which develops proactive ID surveillance services, signed, on the 20th of December 2017, a strategic agreement with one of the world's largest mobile operators on the integration and sale of EyeOnID's proactive ID surveillance services targeting the consumer market.

Läs vidare »
Media no image

Eyeonid Group AB (publ) går live med Telenor Group som idag lanserar EyeOnID:s tjänst via Telenor Norge

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 10:32 CET

Eyeonid Group, som utvecklar proaktiva ID-bevakningstjänster, tecknade den 20:e december 2017 ett strategiskt avtal med en av världens största mobiloperatörer gällande integrering och försäljning av EyeOnID:s proaktiva ID-bevakningstjänster riktat mot konsumentmarknaden.

Vi kan idag meddela att denna globala partner är Telenor Group och att Telenor Norge blir det första landet att lansera tjänsten med start idag den 6 mars. Under senvåren 2017 genomförde parterna en pilot av EyeOnID:s proaktiva ID-bevakningstjänst för ett urval av Telenors konsumentkunder. Därefter har det under början av 2018 genomförts ett omfattande arbete för att integrera tjänsten från EyeOnID helt och hållet till Telenor’s tjänsteplattform och deras mobila applikation Mitt Telenor.

I grunden för detta samarbete har parterna skrivit ett sk Global Framework Agreement (GFA) som innebär att övriga nationella bolag inom Telenor-gruppen enkelt kan skriva påhängsavtal sk Local Access Agreement (LAA) för respektive land.

”Vi har under en längre tid arbetat nära Eyeonid för att skapa den ultimata kundupplevelsen för våra kunder. Idag är vi väldigt stolta att kunna erbjuda våra kunder en oerhört viktig och avancerad tjänst mot ID-stöld och integritetsbrott på nätet. För Telenor som leverantör är det oerhört viktigt att kontinuerligt hjälpa våra kunder med relevanta tjänster och lösningar på våra kunders utmaningar. Vi ser att Eyeonid fyller en mycket viktig funktion för oss och vi ser fram emot ett långvarigt partnerskap”, säger Siv Bayegan Business Manager, Future Services på Telenor Norge.

”Vi har nu skapat ett långsiktigt partnerskap med en av världens största mobiloperatörer som visar resten av marknaden vad vi kan göra och idag är en historisk dag när Telenor börjar erbjuda marknaden denna nya typ av tjänst till sina konsumentkunder. Vi är extra stolta efter den noggranna utvärdering som Telenor har gjort av oss och vår tjänst, det visar att vi håller högsta internationella standard”, säger Daniel Söderberg, VD Eyeonid Group AB (publ).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Daniel Söderberg, VD Eyeonid Group AB (publ)
Tfn: 073-422 79 30
e-post: daniel.soderberg@eyeonid.com 

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 06 mars 2018.

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-bevakningstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Eyeonid Group, som utvecklar proaktiva ID-bevakningstjänster, tecknade den 20:e december 2017 ett strategiskt avtal med en av världens största mobiloperatörer gällande integrering och försäljning av EyeOnID:s proaktiva ID-bevakningstjänster riktat mot konsumentmarknaden.

Läs vidare »
Xwlhu16davewve0ondtz

Eyeonid Group AB (publ) announces the EyeOnText partnership with almagenic UG

Nyheter   •   Mar 05, 2018 20:53 CET

The EyeOnText business area is entering into a partnership with almagenic UG on Digital Intelligence Management.

Media no image

Eyeonid Group AB (publ) describe the latest events in the business area regarding EyeOnTEXT and the recently written agreements

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2018 15:11 CET

As previously announced, the EyeOnTEXT business area is currently working on developing a portal for the powerful text analysis platform the company has. The work is expected to be completed in the first half of 2018, but already, two months into the new year, we can inform that the business area has begun signing different types of agreements.

"The EyeOnTEXT business area is incredibly exciting both in terms of the benefits of Eyeonid's business and product areas, as well as the potential of the product for the market. Since we did not expect to start writing agreements, although at present no major income-generating agreements, we have chosen to inform the market as some of the projects are public." says Daniel Söderberg, CEO, Eyeonid Group AB.

Below we describe the status of the first two months of the year:

  • The launch of an EyeOnTEXT portal at mid-2018 is proceeding as planned.
  • Existing customer working with company information and credit assessment, focusing on companies operating in Benelux, UK and Germany, has extended its agreement with EyeOnTEXT. In addition to the extension, an additional agreement has been signed for further deliveries from EyeOnTEXT in order to increase the customer's competitiveness in its market area.
  • A bank in Antwerp active in private banking has decided to conduct a pilot project with EyeOnTEXT. The purpose is to evaluate EyeOnTEXT to develop bank decision support using dynamic text analysis.
  • A partner and license agreement have been signed between EyeOnTEXT and the German market research firm Almagenic UG. Almagenic offers market analysis services focusing on qualitative values for brands and markets. The partner agreement is reciprocal and lasts for five (5) years with the possibility of mutual renewal. The license agreement governs Almagenic's use of EyeOnTEXT in its service offer and is based on a fixed annual license fee as well as a portion based on processed data sets.

"The partnership agreement with Almagenic gives us a very exciting introduction to the German market for dynamic text analysis. It also means the formalization of a previous close cooperation between our development team in Antwerp and Almagenic. Almagenic's use of EyeOnTEXT is also in line with our vision for applying third generation text analysis that we offer through EyeOnTEXT. The paradigm shift that third generation text analysis can offer includes a dramatic improvement in user-friendliness and an increased efficiency in availability of self-learning text analysis, and it also dramatically simplifies new language integration. It also puts the foundation for disruptive business models in already established markets, which Almagenic is a brilliant example of." says Thom Thavenius, Vice President, Eyeonid Group AB.

For any further information please contact:

Daniel Söderberg, CEO, Eyeonid Group AB (publ.)
Phone: +46 073 422 79 30
Mail: daniel.soderberg@eyeonid.com

This information is information that Eyeonid Group AB (publ) is obliged to disclose under the EU Market Abuse Regulation. The information was provided, through the contact of the above contact person, for publication on the 2nd of March 2018.

Eyeonid was founded in 2014 and has since its inception developed a technically complex and advanced platform for proactive ID protection services. The company's service monitors and alerts customers when sensitive, private and corporate digital information, such as login credentials, credit card numbers and social security numbers, are found at unauthorized sites on the internet, whereupon the customer can act and protect himself.

As previously announced, the EyeOnTEXT business area is currently working on developing a portal for the powerful text analysis platform the company has. The work is expected to be completed in the first half of 2018, but already, two months into the new year, we can inform that the business area has begun signing different types of agreements.

Läs vidare »
Media no image

Eyeonid Group AB (publ) redogör för senaste händelserna inom affärsområdet EyeOnTEXT och de nyligen skrivna avtalen

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2018 15:11 CET

Som tidigare kommunicerats arbetar affärsområdet EyeOnTEXT just nu med att utveckla en portal till den kraftfulla textanalysplattform bolaget har. Arbetet beräknas vara klart under första halvåret 2018 men redan nu, två månader in på det nya året kan vi informera att affärsområdet börjat teckna olika former av avtal.

”Affärsområdet EyeOnTEXT är otroligt spännande både vad gäller nyttan för Eyeonid:s affärs- och produktområden såväl som den potential produkten har för den övriga marknaden. Då vi inte hade räknat med att redan nu börja skriva avtal, om än i nuläget inga större intäktsbringande avtal har vi ändå valt att informera marknaden då vissa av projekten är publika.” säger Daniel Söderberg, VD, Eyeonid Group AB.

Nedan redogör vi status för årets två första månader:

  • Arbetet med att lansera en EyeOnTEXT-portal vid halvårsskiftet 2018 fortlöper som planerat.
  • Befintlig kund inom bolagsupplysning och kreditbedömning med fokus på företag verksamma i Benelux, Storbritannien och Tyskland, har förlängt sitt avtal med EyeOnTEXT. Vid sidan om förlängningen har ett tilläggsavtal tecknats om ytterligare leveranser från EyeOnTEXT i syfte att öka kundens konkurrenskraft inom sitt marknadsområde.
  • En bank i Antwerpen med verksamhet inom Private Banking, har beslutat att genomföra ett pilotprojekt tillsammans med EyeOnTEXT. Syftet är att utvärdera EyeOnTEXT för att utveckla bankens beslutsstöd genom att använda dynamisk textanalys.
  • Ett partner- och licensavtal har tecknats mellan EyeOnTEXT och det tyska marknadsanalysföretaget Almagenic UG. Almagenic erbjuder tjänster inom marknadsanalys med fokus på kvalitativa värden för varumärken och marknader. Partneravtalet är reciprokt och löper över fem (5) år med möjlighet till ömsesidig förlängning. Licensavtalet reglerar Almagenics nyttjande av EyeOnTEXT i sitt tjänsteerbjudande och är baserat på en fast årlig licensavgift samt en del baserad på bearbetade datamängder.

"Partneravtalet med Almagenic ger oss ett mycket spännande insteg på den tyska marknaden för dynamisk textanalys. Det innebär också en formalisering av ett sedan tidigare nära samarbete mellan vårt utvecklingsteam i Antwerpen och Almagenic. Almagenics användning av EyeOnTEXT är även helt i linje med vår vision för tillämpning av tredje generationens textanalys som vi erbjuder genom EyeOnTEXT. I det paradigmskifte som den generationens textanalys kan erbjuda ingår en dramatisk förbättring av användarvänlighet, vilket ökar tillgängligheten för självlärande textanalys och en dramatisk förenkling av integrering av språk. Det lägger även grunden för disruptiva affärsmodeller i redan etablerade marknader, vilket Almagenic är ett lysande exempel på.” säger Thom Thavenius, Vice VD Eyeonid Group AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Söderberg, VD Eyeonid Group AB (publ) 
Tfn: 073-422 79 30 
e-post: daniel.soderberg@eyeonid.com 

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 02 mars 2018.

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-bevakningstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Som tidigare kommunicerats arbetar affärsområdet EyeOnTEXT just nu med att utveckla en portal till den kraftfulla textanalysplattform bolaget har. Arbetet beräknas vara klart under första halvåret 2018 men redan nu, två månader in på det nya året kan vi informera att affärsområdet börjat teckna olika former av avtal.

Läs vidare »
Media no image

Eyeonid Group AB (publ) is reviewing the possibility of opening an office in Riga, Latvia

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2018 12:26 CET

Eyeonid Group has begun to review the possibility of opening an office in Riga, Latvia.
As part of the evaluation, a recruitment plan has begun, where Eyeonid Group is currently looking for technical developers.

Since the ads for recruitment are public and this has come to the attention of the public, we have today chosen to publish this PM to avoid misunderstandings.

For any further information please contact:

Daniel Söderberg, CEO, Eyeonid Group AB (publ.)
Phone: +46 073 422 79 30
Mail: daniel.soderberg@eyeonid.com

This information is information that Eyeonid Group AB (publ) is obliged to disclose under the EU Market Abuse Regulation. The information was provided, through the contact of the above contact person, for publication on the 27th of February 2018.

Eyeonid was founded in 2014 and has since its inception developed a technically complex and advanced platform for proactive ID protection services. The company's service monitors and alerts customers when sensitive, private and corporate digital information, such as login credentials, credit card numbers and social security numbers, are found at unauthorized sites on the internet, whereupon the customer can act and protect himself.

Eyeonid Group has begun to review the possibility of opening an office in Riga, Latvia. As part of the evaluation, a recruitment plan has begun, where Eyeonid Group is currently looking for technical developers.

Läs vidare »
Media no image

Eyeonid Group AB (publ) ser över möjligheten till att öppna kontor i Riga, Lettland

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2018 12:26 CET

Eyeonid Group har börjat se över möjligheten till att öppna ett kontor i Riga, Lettland. Som ett led i utvärderingen har en rekryteringsplan påbörjats där Eyeonid Group i nuläget söker tekniska utvecklare.

Då annonserna för rekrytering ligger ute publikt och detta kommit allmänheten till känna har vi idag valt att publicera detta PM för att undvika missförstånd.

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Daniel Söderberg, VD Eyeonid Group AB (publ), Tfn: 073-422 79 30 
e-post: daniel.soderberg@eyeonid.com 

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2018.

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-bevakningstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Eyeonid Group har börjat se över möjligheten till att öppna ett kontor i Riga, Lettland. Som ett led i utvärderingen har en rekryteringsplan påbörjats där Eyeonid Group i nuläget söker tekniska utvecklare.

Läs vidare »
Media no image

Change in number of shares in Eyeonid Group AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2018 16:27 CET

Conversion of convertible notes into shares under the Convertible Notes issued under the financing agreement announced on January 31st 2018.

The number of Notes converted on February 23, 2018 was 25. The number of Notes remaining under the first Tranche for future conversions is 175. The number of shares and the number of votes before the conversion was 50 592 433. Through the conversion, the number of shares and the number of votes have increased by 231 053. The total number of shares and the total number of votes after the conversion amount to 50 823 486.

For terms and conditions of the Notes, please visit:
https://www.eyeonid.com/investor/documents

For any further information please contact:

Henrik Sundewall, Chairman of the board, Eyeonid Group AB (publ)

Phone: +46 076 877 00 00

or

Daniel Söderberg, CEO, Eyeonid Group AB (publ.)

Phone: +46 073 422 79 30

Mail: daniel.soderberg@eyeonid.com

www.eyeonid.com

Eyeonid was founded in 2014 and has since its inception developed a technically complex and advanced platform for proactive ID protection services. The company's service monitors and alerts customers when sensitive, private and corporate digital information, such as login credentials, credit card numbers and social security numbers, are found at unauthorized sites on the internet, whereupon the customer can act and protect himself.

This information is information that Eyeonid Group AB (publ) is obliged to disclose under the EU Market Abuse Regulation. The information was provided, through the contact of the above contact person, for publication on the 26st of February 2018.

​Conversion of convertible notes into shares under the Convertible Notes issued under the financing agreement announced on January 31st 2018. The number of Notes converted on February 23, 2018 was 25. The number of Notes remaining under the first Tranche for future conversions is 175. The number of shares and the number of votes before the conversion was 50 592 433.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder, 1 video

Om Eyeonid Group AB

Eyeonid är ett stöldlarm på Internet för din eller ditt företags digitala identitet.

Eyeonid hjälper till att identifiera och varna kunden när privat och känslig information som påverkar det verkliga livet, relationer eller finansiell säkerhet finns tillgängligt på nätet. Produkten är uppbyggd av flertalet tjänster och komponenter. Dels för att möjliggöra integration för B2B, dels för att gå ut mot B2C. För B2C finns möjligheter att anpassa specifika funktioner från plattformen efter kundens behov och önskemål samt frihetsgrader för att utveckla specifik funktionalitet då kundens typ av integrationsplattform kan variera.

Produkten är en molnbaserad tjänst med flera gränssnitt för användning. Tillgängliga API:er gör omfattningen av integration flexibel för partners, men även för integrering för andra typer av applikationer. För B2C tillhandahåller Eyeonid en kundportal med flertalet prenumerationsmodeller. Modellerna är baserade på hur många känsliga uppgifter som användaren önskar att skydda, debiteringscykel samt valuta. Det går att ändra prenumerationsmodell efter behov samt att köpa tilläggsprodukter.

För att använda kundportalen registrerar sig den blivande användaren och verifierar sitt konto. Användaren kan välja på vilket sätt denne vill bli kontaktad av Eyeonid vid behov. Därefter väljer användaren att lägga till uppgifter att skydda. Uppgifter att skydda är till exempel personnummer, betalkortsnummer och emailadress som exempelvis används vid inloggning och identifikation. Registrering och administration av tjänsten kan ske antingen via webben eller en mobilapplikation.

När uppgifter lagts till av användaren så påbörjar systemet kontinuerlig sökning av dessa uppgifter. Det flödet genomförs av Eyeonid’s flera olika moduler varvid mängder av data betarbetas och processas. Om systemet hittar känslig data som tillhör någon av Eyeonid’s registrerade kunder på ställen där den inte bör finnas, då sker en så kallad matchning. När matchningen har identifierats och kategoriserats kontaktas kunden av Eyeonid enligt kundens valda sätt. Systemet genererar en varning via exempelvis email och/eller SMS med rekommendationer på hur den specifika läckan bör hanteras av kunden.

Länkar