Mqhtb5dpn168z9ggyzd9

Flera säkerhetsluckor i populära IP-kameror – öppnar enheter och nätverk åt hackare

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2017 09:26 CEST

F-Secure har upptäckt flera allvarliga säkerhetsluckor i IP-kameror från kinesiska tillverkaren Foscam. Företaget underrättades om problemen för flera månader sedan, men har ännu inte släppt någon uppdatering. Detta är ännu ett exempel på hur IoT-enheter konstrueras utan något som helst fokus på säkerhet, vilket innebär stora risker för såväl privatpersoner som företag och andra organisationer.

Media no image

Ny rapport om cybersäkerhet analyserar läget i en värld som inte bara handlar om skadlig kod

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2017 09:00 CET

Helsingfors – 15 februari, 2017: Cybersäkerhetsföretaget F-Secure släpper idag en ny rapport där man tittat närmare på de trender och hot som präglar det globala cybersäkerhetsläget. Rapporten, F-Secure State of Cyber Security 2017, fokuserar särskilt på de problem och utmaningar som företag ställs inför i takt med att hotlandskapet växer bortom de traditionella varianterna av skadlig kod och består till allt större del av mer dynamiska hot.

”Dagens hot kan lura sig förbi endimensionella, enkelspåriga sätt att förhålla sig till säkerhet, oavsett hur starka man tror att de är – det är helt enkelt ett föråldrat sätt att se på saken. Nätfiske, färdiga listor med konton och nätverk som tidigare blivit hackade och andra resurser gör det möjligt för ett fler angripare att ta sig in på system som tillhör såväl myndigheter som storbolag på Fortune 500-listan”, säger Sean Sullivan, säkerhetsrådgivare på F-Secure. ”Det handlar inte längre om skadlig kod och hur man bäst skyddar sig mot skadlig kod, efter professionaliseringen har den här världen genomgått en industrialisering och cyberbrottslingarna förlitar sig inte längre bara på de vanligaste typerna av skadlig kod för att tjäna pengar.”

I rapporten delar cybersäkerhetsforskare och experter med sig av såväl data som insikter om de problem och utmaningar som dominerar cybersäkerhetsvärlden.

Några av de viktigaste punkterna i rapporten:

 • En majoritet av det aktiva rekognoseringsarbetet under 2017 skedde från IP-adresser i bara 10 länder med Ryssland, Nederländerna, USA, Kina och Tyskland som de vanligaste hubbarna för den här typen av verksamhet.
 • Föråldrade och sårbara versioner av Android fortsätter att utsätta mobila enheter för risk, här toppar Indonesien listan med störst andel föråldrade enheter medan Norge återfinns i andra änden.
 • De flesta cyberattacker utförs med enkla tekniker som går att genomföra med lättillgängliga skript, och de utförs mot infrastruktur som är dåligt uppdaterad, konfigurerad och inte skyddad på ett korrekt sätt.
 • 197 nya familjer av ransomware upptäcktes under 2016, att jämföra med bara 44 under 2015
 • Användningen av så kallade ”exploit kits”, färdigförpackade lösningar för att utnyttja sårbarheter minskade under 2016

Rapporten innehåller också avsnitt om de största händelserna och viktigaste trenderna från 2016, bland annat information om Mirai-baserade botnet, cyberbrottslighet och mer övergripande IT-trender som på olika sätt formar cybersäkerhetsvärlden. Flera andra organisationer har också varit med och bidragit med artiklar i rapporten, bland annat Finlands motsvarighet till Post- och telestyrelsen, Virus Bulletin och AV-TEST Institute.

F-Secures säkerhetsexpert Andy Patel säger att en tanke med undersökningen är att skicka ett viktigt meddelande till alla som arbetar med att hantera cybersäkerhetshot om hur viktigt det är att hålla sig uppdaterad med den senaste tidens utveckling. ”Traditionell skadlig kod, som ransomware, dominerar fortfarande. Och klientskydd är fortfarande ett utmärkt sätt att skydda användarna från dem. Men alla som jobbar med att försvara sig mot cyberhot behöver se bortom det och tänka över hur de värderar och prioriterar olika typer av hot. Om de vill ha en plan för cybersäkerhet som de kan lita på när angreppet blir verklighet så behöver de titta över sitt intrångsskydd och sina rutiner för incident- och krishantering – kanske behöver de också genomföra ett pen-test”

”Om man ska vara krass så är det oundvikligt att de kommer att komma igenom försvarslinjen, så den som vill skydda sig behöver också förbereda sig på det.”


Mer information:
F-Secure State of Cyber Security 2017


Kontaktperson:
Adam Erlandsson
Cohn & Wolfe för F-Secure
adam.erlandsson@cohnwolfe.com
0735-18 24 80

Om F-Secure

F-Secure är ett ledande cybersäkerhetsföretag med lång erfarenhet av att skydda såväl företag som konsumenter mot allt från opportunistiska infektioner av ransomware till avancerade cyberattacker. Företaget har en heltäckande portfölj av tjänster och prisvinnande produkter – byggda på F-Secures innovationer och sofistikerade hotanalys – som skyddar tiotusentals företag och miljontals människor. F-Secures säkerhetsexperter har deltagit i fler utredningar av cyberbrottslighet i Europa än något annat företag i branschen och dess produkter säljs över hela världen av fler än 200 operatörer och tusentals återförsäljare.

F-Secure grundades 1988 och är noterat på NASDAQ OMX Helsinki Ltd.

f-secure.com | twitter.com/fsecure | facebook.com/f-secure


​F-Secures nya cybersäkerhetsrapport ger en helhetsbild av hotlandskapet år 2017, som inte bara består av skadlig kod utan också av osäkra nätverk, uppkopplade IoT-enheter, cyberbrottslighet och mycket mera.

Läs vidare »
Hbxluda81pm2yxaruqlw

F-Secure och Helsingfors universitet fortsätter satsningen på cybersäkerhetsutbildning

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 12:10 CEST

Efter fjolårets framgångar står det nu klart att F-Secure och Helsingfors universitets grundkurs i cybersäkerhet återkommer denna höst.

W2lyyuahtlux3hhjk2up

Det bästa skyddet blir ännu bättre med F-Secures nya Protection Service for Business

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2017 09:40 CEST

Den nya versionen av F-Secure Protection Service for Business kommer med uppgraderad beteendebaserad blockering för både Windows och Mac, för att skydda företag från de senaste cyberhoten.

Media no image

Hur mycket kostar intrånget? Ny tjänst från F-Secure ger svaret.

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2017 10:00 CEST

Helsingfors – 13 september, 2017: Hur mycket kostar ett intrång? Beroende på vart du riktat frågan, någonstans mellan 2 miljoner och 35 miljoner kronor* - ibland ännu högre. Den typen av uppskattningar kan vara användbara när det handlar om att skaffa sig en övergripande bild, eller att följa utvecklingen i ett historiskt perspektiv. Men när det gäller att förutse effekterna av ett intrång för en enskild organisation, eller ett specifikt företag, så är de helt meningslösa. För att hjälpa företag att förutse och bättre hantera sina risker lanserar F-Secure nu Cyber Breach Impact Quantification (CBIQ), en ny tjänst som uppskattar hur mycket ett intrång eller en säkerhetsincident skulle kosta.

De uppskattningar som F-Secures experter på riskhantering gjort visar att de flesta större organisationer är dåligt förberedda på att hantera ett intrång. Omkring hälften har ett krishanteringsteam som är redo för att hantera fysiska katastrofer, eller andra icke-planerade avbrott i affärsverksamheten – men bara 20 procent säger sig vara förberedda på en cyber-kris. 65 procent av företagen har aldrig kört någon form av övning i hur man hanterar ett intrång eller annan cyberincident.

Att sätta en prislapp på ett potentiellt intrång kan hjälpa företag och organisationer att ta tag i problemet och faktiskt bli mer förberedda och bättre på att hantera en incident.

”Företag tror att det är för komplicerat att beräkna kostnaden för cyberhot och -incidenter så de investerar miljoner i alla möjliga typer av säkerhetslösningar, bara för att kunna känna att de gjort allt de kan, säger Marko Buuri, riskhanteringskonsult på F-Secure. ”Men investeringarna kan göras på fel ställen, och när det verkligen sker ett intrång så står de helt handfallna. CBIQ tar bort mycket av osäkerheten – så att de vet vilken nivå de bör lägga sina investeringar på, samt var de bör göra dem.”

Att förutspå kostnaden för ett intrång innan det sker ger beslutfattarna en bild av hur mycket som verkligen står på spel, vilket ger dem ett mer fullständigt underlag så att de kan fatta mer välgrundade beslut. Det ger dem möjlighet att rikta insatserna dit de gör mest nytta och ger dem samtidigt något de kan använda för att rättfärdiga sina satsningar och dess kostnader för övriga delar av organisationen.

Expertkunskap + skräddarsytt simulatorverktyg = resultat som du kan lita på

När F-Secure utför en CBIQ-analys börjar säkerhetskonsulterna med en workshop och djupintervjuer med nyckelpersoner som kan ge en korrekt inblick i den aktuella organisationen och hur den är organiserad. De tar in alla olika typer av kostnader som är förenligt med ett intrång – IT-forensisk undersökning, återställning av system och tjänster, legala aspekter, kommunikationskostnader och, självklart, eventuella avbrott i affärskritisk verksamhet.

Konsulterna matar in all information i F-Secures skräddarsydda simulationsverktyg som beräknar möjliga utkomster och avgör median- och standardavvikelser i realtid. Verktyget är framtaget med mångårig erfarenhet av att undersöka intrång och att hjälpa företag med att återhämta sig när det inträffat. Det ger snabbt och kostnadseffektivt resultat och matar ut visuellt tydliga och lättförståeliga rapporter. CBIQ levererar en riskanalys som är baserad på hur företaget är uppbyggt, hur dess kostnadsstruktur ser ut och vilka förluster som kan väntas.

Enligt Marko Buuri skiljer sig CBIQ-metoden från det traditionella sättet att, exempelvis med Excel-ark av varierande komplexitet, redovisa risker i grovhuggna kategorier som hög, medium och låg.

”Där andra verktyg ger vaga resultat som är lätta att hitta invändningar mot så levererar vi tydliga siffror som bygger på transparent data från den egna organisationen. Varför ska man nöja sig med gissningar när det går att ta fram en riskanalys som faktiskt klarar av att stå emot en granskning?”

CBIQ är en del av F-Secures heltäckande tjänsteportfölj inom riskhantering. Bland tjänsterna finns exempelvis Incident Response Maturity Assesments, där företagets konsulter tar fram en helhetsbild av företagets säkerhetsarbete och gör en bedömning av mognadsgraden samt hur motståndskraftig organisationen är, samt olika tjänster för att ta fram nya processer, krishanteringsövningar, riskmodellering, workshop och utbildning.

*Rand Corp. uppskattar genomsnittskostnaden för ett dataintrång till 200 000 euro: https://www.rand.org/pubs/external_publications/EP66656.html. The Ponemon Institute sätter sin uppskattning till 3,6 miljoner dollar: https://www.ibm.com/security/data-breach/

Läs mer:
F-Secure Risk and Security Management Advisory Services

Presskontakt
Adam Erlandsson
Cohn & Wolfe för F-Secure
+46 735 18 24 80
adam.erlandsson@cohnwolfe.com

Om F-Secure

Ingen kan cybersäkerhet som F-Secure. Under de senaste tre decennierna har F-Secure varit ledande inom innovation, samtidigt som man skyddar tiotusentals företag och miljoner människor. Företagets erfarenhet inom klientskydd och upptäckt och hantering av incidenter saknar motstycke och F-Secure skyddar företag och konsumenter från allt från avancerade cyberattacker och dataintrång till utspridda ransomware-infektioner. F-Secure erbjuder sofistikerad teknologi som kombinerar styrkan hos maskininlärning med den mänskliga expertis som finns i deras säkerhetslabb som uppmärksammats världen över i ett koncept de kallar Live Security. F-Secures säkerhetsexperter har deltagit i fler europeiska utredningar av cybersäkerhetsbrott än något annat företag och deras produkter säljs över hela världen av fler än 200 bredbandsleverantörer och mobiloperatörer samt tusentals återförsäljare.

Grundat 1988, F-Secure är listat på NASDAQ OMX Helsinki Ltd.

f-secure.com | twitter.com/fsecure | facebook.com/f-secure


Nya Cyber Breach Impact Quantification beräknar skadan innan den inträffat, vilket ger beslutsfattare ett utmärkt underlag för att fatta rätt beslut om säkerhetsinsatser.

Läs vidare »
Media no image

F-Secure dödförklarar föräldrakontroll av internet och skapar nya lösningar

Pressmeddelanden   •   Aug 08, 2017 14:37 CEST

F-Secures flaggskeppsprodukter erbjuder nya lösningar som låter föräldrar sätta gränser på internet på samma sätt som i den fysiska världen.

Helsingfors, Finland - 8 augusti 2017: F-Secure erbjuder trygg internetsurfning för familjer i de senaste versionerna av flaggskeppsprodukterna SAFE och TOTAL. Den nya ”Familjeregler”-funktionen som finns i båda produkterna hjälper familjer trygga internetupplevelsen genom att moderera skadligt innehåll och sätta gränser för skärmtid från alla enheter, på ett sätt som uppmuntrar utforskning och konstruktiv användning.

F-Secure SAFE erbjuder omfattande men ändå enkel antivirus och internetsäkerhet för alla enheter i hushållet. F-Secure TOTAL har samma skydd kombinerat med F-Secures FREEDOME VPN, som säkerställer användarens integritet och möjliggör tillgång till regionlåsta websajter och tjänster.

Efter djupgående forskning kring familjers digitala beteende fann F-Secure att föräldrars behov att sätta gränser för barn på nätet inte är anpassade till den traditionella synen på ”föräldrakontroll”. De flesta föräldrar idag förväntar sig, och uppmuntrar att deras barn interagerar aktivt online med begränsad insyn samtidigt som de är medvetna om nätets faror.

”Farväl föräldrakontroll. Det är inte 2009 längre. Familjeregler hjälper föräldrar med gränssättning, filtrering av innehåll och spårning av enheter även på distans”, säger Perttu Tynkkynen, VP, Direct Consumer Sales & Marketing, F-Secure.

Aktuell forskning visar att barn idag dagligen använder en digital enhet redan från två års ålder* och att så många som 94 procent av föräldrarna tillåter barn att använda internet oövervakade när de är åtta år gamla.**

”Genom att sätta gränser som ger viss frihet att utforska låter TOTAL och SAFE föräldrar vägleda sina barn på nätet, och uppmuntra positiva beteenden, utan att de hänger över axeln på dem. För barn som är uppfödda med Snapchat och Sakernas Internet fungerar det helt enkelt inte att blockera ”dåligt” innehåll. De måste lära sig att hantera frihet under ansvar. Familjeregler skapar säkra miljöer som hjälper dem göra det”, säger Sean Sullivan, säkerhetsrådgivare på F-Secure.

Familjeregler kan nås från föräldrar på distans och på alla uppkopplade enheter för att anpassa inställningarna och säkerställa att nätanvändningen inte kommer i vägen för läxor eller tid i friska luften.

Familjeregler i SAFE och TOTAL gör det möjligt för föräldrar att:

 • Lägga till enheter genom SAFE Home-portalen oavsett var du är
 • Fördela användarrättigheter mellan ”vuxna” och ”barn”.
 • Sätta upp innehållsfiltrering baserad på ålderskategorier, unikt anpassade för varje barn i familjen

F-Secure SAFE finns nu i kostnadsfri utvärderingsversion från F-Secures e-butik och stöder Windows, Mac, Android och iOS. Årsprenumerationer finns från 649 kr för tre enheter.

F-Secure TOTAL finns nu i kostnadsfri utvärderingsversion från F-Secures e-butik och stöder Windows, Mac, Android och iOS. Årsprenumeration finns från 849 kr för tre enheter.

Mer information:

F-Secure TOTAL

F-Secure SAFE

*Källa: http://www.networkworld.com/article/2225579/microsoft-subnet/most-parents-allow-unsupervised-internet-access-to-children-at-age-8.html

**Källa: http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2016/10/19/peds.2016-2593#ref-5

Presskontakt

Anna Alvling
Cohn & Wolfe för F-Secure
anna.alvling@cohnwolfe.com
+46 735 67 65 60

Om F-Secure

Ingen kan cybersäkerhet som F-Secure. Under de senaste tre decennierna har F-Secure varit ledande inom innovation, samtidigt som man skyddar tiotusentals företag och miljoner människor. Företagets erfarenhet inom klientskydd och upptäckt och hantering av incidenter saknar motstycke och F-Secure skyddar företag och konsumenter från allt från avancerade cyberattacker och dataintrång till utspridda ransomware-infektioner. F-Secure erbjuder sofistikerad teknologi som kombinerar styrkan hos maskininlärning med den mänskliga expertis som finns i deras säkerhetslabb som uppmärksammats världen över i ett koncept de kallar Live Security. F-Secures säkerhetsexperter har deltagit i fler europeiska utredningar av cybersäkerhetsbrott än något annat företag och deras produkter säljs över hela världen av fler än 200 bredbandsleverantörer och mobiloperatörer samt tusentals återförsäljare.

Grundat 1988, F-Secure är listat på NASDAQ OMX Helsinki Ltd.

f-secure.com | twitter.com/fsecure | facebook.com/f-secure


F-Secures flaggskeppsprodukter erbjuder nya lösningar som låter föräldrar sätta gränser på internet på samma sätt som i den fysiska världen

Läs vidare »
Nba4kokuf9gygyykywps

​F-Secure: Här är företagen som oftast utnyttjas i nätfiske

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 12:33 CEST

Att utge sig för att vara ett legitimt och välkänt företag är en vanlig taktik för nätets spamkungar. Här är de företagsnamn som oftast exploateras för nätfiske och skräppost.

Media no image

F-Secure avslöjar: Här är de två vanligaste metoderna för intrång mot företag

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2017 09:19 CEST

Helsingfors, Finland – 24 maj, 2017: Företag är alltid på jakt efter den senaste lösningen som kan skydda dem från cyberattacker. Men, suget på nya lösningar till trots, så visar de analyser som F-Secures säkerhetsexperter genomfört att de flesta intrång beror på en av två saker. Och det har inget med nolldagarssårbarheter att göra. Tvärtom är det ett problem som får mycket mer uppmärksamhet än det förtjänar.

”Våra efterforskningar har visat att de flesta företag faller offer för attacker som antingen utnyttjar opatchad mjukvara med kända sårbarheter eller drar nytta av den mänskliga faktorn – till exempel genom att lura dem med phishingmejl”, säger Janne Kauhanen, cybersäkerhetsexpert på F-Secure. Det Kauhanen säger är att – i princip – alla andra säkerhetsinsatser är kompletterande åtgärder som snarare är tänkt att fånga attacker som inträffar på grund av de här två skälen. ”Och trots detta så är företag besatta av nolldagars-sårbarheter och de allra senaste inom attackmetoder, av sådant som i verkligheten är tämligen begränsade och obskyra problem.”

En ny säkerhetslucka upptäcks var 90:e minut*, och flera tusen sårbarheter upptäcks varje år. I genomsnitt tar det 103 dagar för en sårbarhet att åtgärdas.* Samtidigt visar analysföretaget Gartner att ”tiden det tar från det att en patch kommer ut till dess att det finns färdig kod som drar nytta av den underliggande säkerhetsluckan har krympt från 45 till 15 dagar under de senaste tio åren”.** Gartner noterar att ”i genomsnitt är det under samma period bara är omkring 0,4 procent av alla sårbarheter som utnyttjas på ”day zero” (utan att leverantören vet om problemet, att det inte finns något känt sätt att avhjälpa problemet)”.**

Det massiva WannaCry-utbrottet är det senaste i raden av exempel på hur en känd sårbarhet utnyttjas med enorma konsekvenser som följd. Utbrottet, som har infekterat maskiner i dussintals länder och påverkat ett stort antal olika branscher från kollektivtrafik och transport till hälso- och sjukvård, är baserat på den sårbarhet i Windows SMB-tjänst (Server Message Block) som beskrivs i MS17-010 och som patchades av Microsoft i mars. Spridningen av WannaCry-masken hade blivit betydligt mindre om fler maskiner hade hållits uppdaterade. Statistik från Radar, F-Secures verktyg för hantering av sårbarheter, visar att omkring 15 procent av alla hosts kör Windows SMB. Om något så är WannaCry åtminstone en effektiv, och dramatisk, påminnelse för alla IT-ansvariga om varför det är en bra idé att se till att SMB-protokollet är uppdaterat och inte ligger blottlagt på det öppna internet.

Du kan inte fixa det du inte känner till

”Det bästa sättet att hantera cyberhot är faktiskt att förutse dem genom att fixa sårbarheter innan de ens kan utnyttjas”, säger Jimmy Ruokolainen, Vice President, Product Management på F-Secure. ”Det betyder att man härdar hela organisationens attackyta. Men med sådant som ”skugg-IT”, externa aktörer som gör fel i konfigurationer och potentiellt sårbara partners så har de flesta företag överlag dålig koll på hur deras attackyta ser ut. Det är där F-Secure Radar når längre än andra lösningar, med vår unika funktion för att analysera hur nätverket är uppbyggt.”

Verktyg för hotanalys fungerar bra när det handlar om att hitta sårbarheter och sårbara system, åtminstone så länge de får tydliga instruktioner om var de ska leta. De fungerar inte lika bra om syftet är att upptäcka vilka system det är meningen att de ska analyser. Nätets uppbyggnad – hur olika servrar är kopplade till varandra och genom vilka noder de kommunicerar – analyseras av F-Secure Radar som sedan kan generera rapporter om en organisations överflödiga och daterade maskiner, sårbara och felkonfigurerade enheter. Den upptäcker exempelvis sådant som SMB-protokoll som står öppet mot internet.

F-Secure Radar är en nyckelfärdig plattform för genomsökning och hantering av sårbarheter. Den låter företag och organisationer upptäcka och hantera hot både inom det egna nätverket och hos externa partners, upptäcka risker och säkerställa regelefterlevnad både gällande nuvarande och kommande regelverk (exempelvis GDPR). Den möjliggör smidig hantering av såväl produktivitet som säkerhet med bland annat kontinuerlig monitorering av sårbarheter, automatisk schemaläggning av genomsökningar efter sårbarheter och ett system för tilldelning och prioritering av lösningar.

”Att dra nytta av kända sårbarheter är fortfarande den fundamentala orsaken till de flesta intrång”, säger Ruokolainen. ”Med F-Secure Radar kan företagets säkerhetsteam få ett oöverträffat åskådliggörande och ovärderliga insikter i de cybersäkerhetsrisker som föreligger så att de kan upptäcka dessa sårbarheter innan någon annan gör det.”

*Källa: Nopsec, 2016 Outlook: Vulnerability Risk Management and Remediation Trends

**Källa: Gartner, It's Time to Align Your Vulnerability Management Priorities With the Biggest Threats, Craig Lawson, 9 September 2016

Mer informationF-Secure Radar
Presskontakt:
Adam Erlandsson
Cohn & Wolfe för F-Secureadam.erlandsson@cohnwolfe.com
+46 735 18 24 80

Om F-Secure

Ingen kan cybersäkerhet som F-Secure. Under de senaste tre decennierna har F-Secure varit ledande inom innovation, samtidigt som man skyddar tiotusentals företag och miljoner människor. Företagets erfarenhet inom klientskydd och upptäckt och hantering av incidenter saknar motstycke och F-Secure skyddar företag och konsumenter från allt från avancerade cyberattacker och dataintrång till utspridda ransomware-infektioner. F-Secure erbjuder sofistikerad teknologi som kombinerar styrkan hos maskininlärning med den mänskliga expertis som finns i deras säkerhetslabb som uppmärksammats världen över i ett koncept de kallar Live Security. F-Secures säkerhetsexperter har deltagit i fler europeiska utredningar av cybersäkerhetsbrott än något annat företag och deras produkter säljs över hela världen av fler än 200 bredbandsleverantörer och mobiloperatörer samt tusentals återförsäljare.

Grundat 1988, F-Secure är listat på NASDAQ OMX Helsinki Ltd.

f-secure.com | twitter.com/fsecure | facebook.com/f-secure


Tack vare sin unika funktion för analys av webbens uppbyggnad kan F-Secure Radar hjälpa företag och organisationer med något som andra lösningar för sårbarhetshantering inte klarar; att analysera hela deras attackyta – internt såväl som externt.

Läs vidare »
Lvfmse9nxosb4fpyk11j

F-Secure lanserar SENSE - täpper till säkerhetsluckorna i miljontals uppkopplade hem

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 09:00 CEST

F-Secure lanserar SENSE, enheten som kommer att säkra alla internetuppkopplade prylar i våra hem. F-Secure SENSE är en säker trådlös router, en avancerad säkerhetsmjukvara och en branschledande molnbaserad säkerhetslösning som krävs för att bli den pusselbit som saknas för att hemanvändare ska kunna säkra hemmets alla enheter, datorer eller prylar som kopplar upp sig mot internet.

Media no image

F-Secure förvärvar Digital Assurance – expanderar satsning på konsulttjänster i Storbritannien

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2017 10:02 CEST

Helsingfors, Finland – 11 maj, 2017: Cybersäkerhetsföretaget F-Secure tillkännager idag ett de slutfört förvärvet av Digital Assurance, ett säkerhetskonsultföretag i Storbritannien med fokus på att leverera analys av informationssäkerhet till myndigheter och företag i utsatta branscher som fintech, petrokemi, handel, kommunikation och försvarsindustri. Förvärvet kommer att göra det möjligt för F-secure att kombinera sina prisvinnande lösningar för skydd av slutanvändare och konsulttjänster inom Cyber Security Services med Digital Assurance utbud av tjänster. I och med förvärvet kommer företag och organisationer i Storbritannien att kunna få alla sina cybersäkerhetsbehov tillgodosedda av en och samma leverantör.

Cybersäkerhet handlar i grunden om att förutspå och förhindra intrång, att upptäcka attacker när de inträffar och svara snabbt och smart för att minimera den effekt de åsamkar. Och eftersom moderna hot är mer komplexa, bättre riktade och ofta mer ihärdiga så kräver ett effektivt försvar ett heltäckande och proaktivt säkerhetsarbete som drar nytta av både mänsklig expertis och modern teknologi.

Enligt Jens Thonke, Executive Vice President på F-Secure Cyber Security Services, kommer Digital Assurances etablerade närvaro som specialister inom cybersäkerhet att hjälpa F-Secure nå ut med sina avancerade lösningar och expertis inom området till fler organisationer i Storbritannien.

”Digital Assurance har en djup förståelse av cybersäkerhet och levererar en bred portfölj av tjänster, från säkerhetstester, konsultverksamhet och utbildning till såväl offentlig som privat verksamhet. Förvärvet kommer att hjälpa oss att växa vår framgångsrika tjänsteverksamhet för att möta det växande behovet av cybersäkerhetstjänster”, säger Jens Thonke. ”Vi är glada över möjligheten att kunna erbjuda en heltäckande portfölj av konsulttjänster och produkter till fler kunder i Storbritannien och utomlands.”

Digital Assurance är specialiserade på säkerhetstester som utvärderar säkerheten i enheter, system och applikationer, likväl som för hela organisationer och för infrastruktur-lösningar. De leverera hela spektrat av teknisk utvärdering från så kallad zero-knowledge black-box penetrationstester till detaljerade granskningar av källkod och noggrann analys av systemkonfigurationer för att identifiera säkerhetsluckor och andra risker som gör organisationer sårbara för attacker. Digital Assurance erbjuder också konsulttjänster inom bland annat säkerhetsarkitektur, utveckling och riskbedömning samt hjälper till att ta fram effektiva säkerhetspolicies.

Digital Assurance grundare och verksamhetsansvarige, Greg Jones, säger att affären kommer att se till att F-Secures breda portfölj av produkter och tjänster inom cybersäkerhet kommer att nå ut till kunder över hela Storbritannien. ”Under det senaste decenniet har vi byggt en av landets ledande säkerhetskonsulter och jobbat tillsammans med många kunder för att ta fram djuplodande säkerhetsanalyser”, säger Greg Jones. ”Jag är stolt över vårt team och glad över att kunna ta vår verksamhet till nästa nivå tillsammans med F-Secure, ett företag som förkroppsligar många av våra egna värderingar och har en exceptionell erfarenhet och kunskapsbas inom cybersäkerhet. Vi ser fram emot att växa ännu mera och fortsätta hjälpa våra kunder som en del av F-Secure.

Genom förvärvet blir Digital Assurance en del av F-Secures avdelning Cyber Security Services; förvärvet har ingen avgörande inverkan på F-Secures finansiella prognoser för helåret 2017.

Presskontakt:
Adam Erlandsson
Cohn & Wolfe för F-Secure
adam.erlandsson@cohnwolfe.com
+46 735 18 24 80

Om F-Secure

Ingen kan cybersäkerhet som F-Secure. Under de senaste tre decennierna har F-Secure varit ledande inom innovation, samtidigt som man skyddar tiotusentals företag och miljoner människor. Företagets erfarenhet inom klientskydd och upptäckt och hantering av incidenter saknar motstycke och F-Secure skyddar företag och konsumenter från allt från avancerade cyberattacker och dataintrång till utspridda ransomware-infektioner. F-Secure erbjuder sofistikerad teknologi som kombinerar styrkan hos maskininlärning med den mänskliga expertis som finns i deras säkerhetslabb som uppmärksammats världen över i ett koncept de kallar Live Security. F-Secures säkerhetsexperter har deltagit i fler europeiska utredningar av cybersäkerhetsbrott än något annat företag och deras produkter säljs över hela världen av fler än 200 bredbandsleverantörer och mobiloperatörer samt tusentals återförsäljare.

Grundat 1988, F-Secure är listat på NASDAQ OMX Helsinki Ltd.

f-secure.com | twitter.com/fsecure | facebook.com/f-secure


F-Secure förvärvar Digital Assurance. En affär som gör det möjligt för F-Secure att leverera sin heltäckande portfölj av produkter och tjänster till företag och organisationer i Storbritannien och stärka sin position som ledande cybersäkerhetsföretag.

Läs vidare »

Bilder & Videor 8 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Skandinavienchef
 • emaoozxeimrxzveszp.malksekfaanidi@f-sernadcukure.com
 • 073-310 20 08

Om F-Secure

25 år med världens bästa skydd

F-Secure är ett finskt bolag som arbetar med säkerhet och integritet på nätet för både konsumenter och företag. Digital frihet är ledordet för allt företaget gör. Miljontals användare världen över använder F-Secures tjänster för att surfa säkert och spårlöst, skydda sin dator, surfplatta eller smartphone mot intrång eller för att lagra och dela sina digitala tillgångar på ett säkert sätt. F-Secure Internet Security är idag Sveriges mest använda säkerhetspaket och tilldelades 2014 utmärkelsen BEST PROTECTION av oberoende säkerhetsinstitutet AV-TEST.

F-Secure grundades 1988 i Helsingfors, Finland och är idag verksamt i över 100 länder och samarbetar med 200 operatörer världen över. Bolaget är listat på NASDAQ OMX Helsinki Ltd.