63 unga hantverkare – främst kvinnor – får dela på miljonbelopp

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2019 13:25 CEST

Vid årets stipendieutdelning från Fabrikör J.L. Eklunds hantverksstiftelse får 63 unga hantverkare och konsthantverkare dela på 1,766 miljoner kronor för att förkovra sig inom sina yrken. Av stipendiaterna är majoriteten elever vid Konstfack, HDK Göteborg/Steneby eller Carl Malmsten vid Linköpings Universitet. 84 procent av stipendiaterna är kvinnor.

Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse delar årligen ut stipendier till unga personer som redan har en hantverks- eller konsthantverksutbildning och som vill förkovra sig i sina hantverk- eller konsthantverksyrken, men saknar tillräckliga ekonomiska medel för fortbildning. I år får 63 unga hantverkare och konsthantverkare dela på 1,766 miljoner kronor. Stiftelsen har efter årets stipendieutdelning totalt delat ut närmare 50 miljoner kronor varav över 30 miljoner sedan år 2000.

Tack vare en framsynt donation 1939 av f.d. målarmästaren J.L. Eklund finns denna unika stipendiemöjlighet för unga hantverkare att fortbilda sig i sina yrken och utveckla sin hantverksskicklighet. Fabrikör J.L. Eklunds donation bottnade i en innerlig önskan att verkligen främja yrkesskickligheten i landet för att därigenom rädda så mycket som möjligt av den rådande hantverkskulturen till ”de unga förmågor, som ännu vilja lära ett hantverks alla finesser samt att alltjämt kunna frambringa den utsökta elegansen, hållfastheten och formen hos det framställda arbetet”.

Hantverksstiftelsens grundande vittnar om J.L. Eklunds betydande framsynthet. Behovet av hantverkare, som genom kvalificerad fortbildning skaffat sig erforderlig yrkesskicklighet, har sedan stiftelsens tillkomst och inte minst på senare år vuxit i takt med välståndsutvecklingen med ökad köpkraft för allt fler, intresse för kvalitet och form samt för att vårda svenskt kulturarv.

- Hantverkets betydelse ökar åter i samhället. Därför känns det både viktigt och roligt att kunna hjälpa dessa lovande hantverkare i deras vidare utbildning. Tack vare stipendiet kan stipendiaterna fördjupa sin yrkesskicklighet inom respektive hantverk, kommenterar stiftelsens ordförande Jan Pettersson.

För ytterligare information om stipendiet:
Jan Pettersson, ordförande Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse, e-post: info@janaxsnickeri.se

För kontakt med stipendiater:
Karin Berggren, handläggare Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse, tel. 08-442 78 48, karin.berggren@hantverkarna.se

Lista över samtliga stipendiater bifogas.

Du är ung och har redan en hantverksutbildning. Du vill förkovra dig i ditt hantverksyrke, men saknar tillräckliga ekonomiska medel för fortbildning. Stipendier från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse hjälper dig att utveckla din yrkesskicklighet. Stipendierna avser fortsatt utbildning på hantverksskolor i Sverige eller utomlands, men även praktik hos skickliga läromästare.

Vid årets stipendieutdelning från Fabrikör J.L. Eklunds hantverksstiftelse får 63 unga hantverkare och konsthantverkare dela på 1,766 miljoner kronor för att förkovra sig inom sina yrken. Av stipendiaterna är majoriteten elever vid Konstfack, HDK Göteborg/Steneby eller Carl Malmsten vid Linköpings Universitet. 84 procent av stipendiaterna är kvinnor.

Läs vidare »

Textilkonstnären belönas med 100 000 kronor

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2018 22:38 CET

Textilkonstnären Kristina Lundsjö från Spånga fick ikväll motta Fabrikör J.L. Eklunds Stora Hantverksstipendium på 100 000 kronor. Utdelningen skedde under Gesäll- och mästarbrevsutdelningen i Stockholms stadshus.

Miljonbelopp i stipendier till unga hantverkare – främst kvinnor

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2018 11:06 CEST

Vid årets stipendieutdelning från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse får 59 unga hantverkare dela på 1,575 miljoner kronor för att förkovra sig i sina yrken. Av stipendiaterna är drygt 71 procent elever vid Konstfack, HDK Göteborg/Steneby eller Carl Malmsten vid Linköpings Universitet. 88 procent av stipendiaterna är kvinnor.

Tack vare en framsynt donation 1939 av f.d. målarmästaren J.L. Eklund finns denna unika stipendiemöjlighet för unga hantverkare att fortbilda sig i sina yrken och utveckla sin hantverksskicklighet. Fabrikör J.L. Eklunds donation bottnade i en innerlig önskan att verkligen främja yrkesskickligheten i landet för att därigenom rädda så mycket som möjligt av den rådande hantverkskulturen till ”de unga förmågor, som ännu vilja lära ett hantverks alla finesser samt att alltjämt kunna frambringa den utsökta elegansen, hållfastheten och formen hos det framställda arbetet”.

Hantverksstiftelsens grundande vittnar om J.L. Eklunds betydande framsynthet. Behovet av hantverkare, som genom kvalificerad fortbildning skaffat sig erforderlig yrkesskicklighet, har sedan stiftelsens tillkomst och inte minst på senare år vuxit i takt med välståndsutvecklingen med ökad köpkraft för allt fler, intresse för kvalitet och form samt för att vårda svenskt kulturarv. Stiftelsen har efter årets stipendieutdelning totalt delat ut över 46 miljoner kronor varav drygt 30 miljoner sedan år 2000.

- Vi är stolta över att kunna hjälpa dessa lovande hantverkare i deras vidare förkovran. Tack vare stipendiet kan stipendiaterna fördjupa sin yrkesskicklighet inom respektive hantverk, kommenterar stiftelsens ordförande Jan Pettersson.

För ytterligare information om stipendiet: Jan Pettersson, ordförande Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse, e-post: info@janaxsnickeri.se

För kontakt med stipendiater: Caroline Eriksson, kommunikationschef Stockholms Hantverksförening, tel. 070-432 89 40, e-post: caroline.eriksson@hantverkarna.se

Lista över samtliga stipendiater med yrkesinriktning samt bostads- och födelseort bifogas.

Du är ung och har redan en hantverksutbildning. Du vill förkovra dig i ditt hantverksyrke, men saknar tillräckliga ekonomiska medel för fortbildning. Stipendier från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse hjälper dig att utveckla din yrkesskicklighet. Stipendierna avser fortsatt utbildning på hantverksskolor i Sverige eller utomlands, men även praktik hos skickliga läromästare.

Vid årets stipendieutdelning från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse får 59 unga hantverkare dela på 1,575 miljoner kronor för att förkovra sig i sina yrken. Av stipendiaterna är drygt 71 procent elever vid Konstfack, HDK Göteborg/Steneby eller Carl Malmsten vid Linköpings Universitet. 88 procent av stipendiaterna är kvinnor.

Läs vidare »

31 unga hantverkare från Stockholm får ta del av miljonbelopp i stipendier

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2018 11:05 CEST

Vid årets stipendieutdelning från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse får 59 unga hantverkare, varav 31 kommer från Stockholms län, dela på 1,575 miljoner kronor för att förkovra sig i sina yrken. Av stipendiaterna är drygt 71 procent elever vid Konstfack, HDK Göteborg/Steneby eller Carl Malmsten vid Linköpings Universitet. 88 procent av stipendiaterna är kvinnor.

Tack vare en framsynt donation 1939 av f.d. målarmästaren J.L. Eklund finns denna unika stipendiemöjlighet för unga hantverkare att fortbilda sig i sina yrken och utveckla sin hantverksskicklighet. Fabrikör J.L. Eklunds donation bottnade i en innerlig önskan att verkligen främja yrkesskickligheten i landet för att därigenom rädda så mycket som möjligt av den rådande hantverkskulturen till ”de unga förmågor, som ännu vilja lära ett hantverks alla finesser samt att alltjämt kunna frambringa den utsökta elegansen, hållfastheten och formen hos det framställda arbetet”.

Hantverksstiftelsens grundande vittnar om J.L. Eklunds betydande framsynthet. Behovet av hantverkare, som genom kvalificerad fortbildning skaffat sig erforderlig yrkesskicklighet, har sedan stiftelsens tillkomst och inte minst på senare år vuxit i takt med välståndsutvecklingen med ökad köpkraft för allt fler, intresse för kvalitet och form samt för att vårda svenskt kulturarv. Stiftelsen har efter årets stipendieutdelning totalt delat ut över 46 miljoner kronor varav drygt 30 miljoner sedan år 2000.

- Vi är stolta över att kunna hjälpa dessa lovande hantverkare i deras vidare förkovran. Tack vare stipendiet kan stipendiaterna fördjupa sin yrkesskicklighet inom respektive hantverk, kommenterar stiftelsens ordförande Jan Pettersson.

För ytterligare information om stipendiet: Jan Pettersson, ordförande Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse, e-post: info@janaxsnickeri.se

För kontakt med stipendiater: Caroline Eriksson, kommunikationschef Stockholms Hantverksförening, tel. 070-432 89 40, e-post: caroline.eriksson@hantverkarna.se

Lista över samtliga stipendiater med yrkesinriktning samt bostads- och födelseort bifogas.

Du är ung och har redan en hantverksutbildning. Du vill förkovra dig i ditt hantverksyrke, men saknar tillräckliga ekonomiska medel för fortbildning. Stipendier från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse hjälper dig att utveckla din yrkesskicklighet. Stipendierna avser fortsatt utbildning på hantverksskolor i Sverige eller utomlands, men även praktik hos skickliga läromästare.

Vid årets stipendieutdelning från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse får 59 unga hantverkare, varav 31 kommer från Stockholms län, dela på 1,575 miljoner kronor för att förkovra sig i sina yrken. Av stipendiaterna är drygt 71 procent elever vid Konstfack, HDK Göteborg/Steneby eller Carl Malmsten vid Linköpings Universitet. 88 procent av stipendiaterna är kvinnor.

Läs vidare »

21 unga hantverkare från Västra Götaland och Halland får ta del av miljonbelopp i stipendier

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2018 10:59 CEST

Vid årets stipendieutdelning från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse får 59 unga hantverkare, varav 21 kommer från Västra Götaland och Halland, dela på 1,575 miljoner kronor för att förkovra sig i sina yrken. Av stipendiaterna är drygt 71 procent elever vid Konstfack, HDK Göteborg/Steneby eller Carl Malmsten vid Linköpings Universitet. 88 procent av stipendiaterna är kvinnor.

Tack vare en framsynt donation 1939 av f.d. målarmästaren J.L. Eklund finns denna unika stipendiemöjlighet för unga hantverkare att fortbilda sig i sina yrken och utveckla sin hantverksskicklighet. Fabrikör J.L. Eklunds donation bottnade i en innerlig önskan att verkligen främja yrkesskickligheten i landet för att därigenom rädda så mycket som möjligt av den rådande hantverkskulturen till ”de unga förmågor, som ännu vilja lära ett hantverks alla finesser samt att alltjämt kunna frambringa den utsökta elegansen, hållfastheten och formen hos det framställda arbetet”.

Hantverksstiftelsens grundande vittnar om J.L. Eklunds betydande framsynthet. Behovet av hantverkare, som genom kvalificerad fortbildning skaffat sig erforderlig yrkesskicklighet, har sedan stiftelsens tillkomst och inte minst på senare år vuxit i takt med välståndsutvecklingen med ökad köpkraft för allt fler, intresse för kvalitet och form samt för att vårda svenskt kulturarv. Stiftelsen har efter årets stipendieutdelning totalt delat ut över 46 miljoner kronor varav drygt 30 miljoner sedan år 2000.

- Vi är stolta över att kunna hjälpa dessa lovande hantverkare i deras vidare förkovran. Tack vare stipendiet kan stipendiaterna fördjupa sin yrkesskicklighet inom respektive hantverk, kommenterar stiftelsens ordförande Jan Pettersson.

För ytterligare information om stipendiet: Jan Pettersson, ordförande Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse, e-post: info@janaxsnickeri.se

För kontakt med stipendiater: Caroline Eriksson, kommunikationschef Stockholms Hantverksförening, tel. 070-432 89 40, e-post: caroline.eriksson@hantverkarna.se

Lista över samtliga stipendiater med yrkesinriktning samt bostads- och födelseort bifogas.

Du är ung och har redan en hantverksutbildning. Du vill förkovra dig i ditt hantverksyrke, men saknar tillräckliga ekonomiska medel för fortbildning. Stipendier från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse hjälper dig att utveckla din yrkesskicklighet. Stipendierna avser fortsatt utbildning på hantverksskolor i Sverige eller utomlands, men även praktik hos skickliga läromästare.

Vid årets stipendieutdelning från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse får 59 unga hantverkare, varav 21 kommer från Västra Götaland och Halland, dela på 1,575 miljoner kronor för att förkovra sig i sina yrken. Av stipendiaterna är drygt 71 procent elever vid Konstfack, HDK Göteborg/Steneby eller Carl Malmsten vid Linköpings Universitet. 88 procent av stipendiaterna är kvinnor.

Läs vidare »

Miljonbelopp i stipendier till unga hantverkare

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 09:47 CEST

Vid årets stipendieutdelning från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse får 70 unga hantverkare dela på över 1,6 miljoner kronor för att förkovra sig i sina yrken. Av stipendiaterna är drygt 76 procent elever vid Konstfack, HDK Göteborg/Steneby eller Carl Malmsten vid Linköpings Universitet. 90 procent av stipendiaterna är kvinnor.

Tack vare en framsynt donation 1939 av f.d. målarmästaren J.L. Eklund finns denna unika stipendiemöjlighet för unga hantverkare att fortbilda sig i sina yrken och utveckla sin hantverksskicklighet. Stiftelsen har efter årets stipendieutdelning totalt delat ut drygt 44,5 miljoner kronor varav över 28 miljoner sedan år 2000.

- Vi är stolta över att kunna hjälpa dessa lovande hantverkare i deras vidare förkovran, kommenterar stiftelsens ordförande Jan Pettersson.

För ytterligare information:
Jan Pettersson, ordförande Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse, e-post: info@janaxsnickeri.se
Karin Berggren, stipendiehandläggare, tel. 08-442 78 48, e-post: karin.berggren@hantverkarna.se

www.jleklund.se

Lista över samtliga stipendiater med yrkesinriktning samt bostads- och hemort bifogas.

Stipendiater 2017, Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse

Namn Yrkesinriktning Bor Födelse(hem)ort, Län
Alexandra Andersson Textilt konsthantverk Skärholmen Långared, Älvsborg
Billy Andersson Konstsmide Dals Långed Bengtsfors, Västra Götaland
Johan Andersson Möbeldesign Dals Långed S:t Pauli, Göteborgs och Bohus
Ulrika Barr Glashantverk Segeltorp Danderyd, Stockholm
Klara Berge Textilkonst Göteborg Raus, Malmöhus
Anna Bergmark Lodin Metallhantverk Södermalm, Stockholm Hellvi, Gotland
Cecilia Bivald Metall- och smyckeskonst Oslo Västerhaninge, Stockholm
Ida Brattmo Textilt konsthantverk Södermalm, Stockholm Söndrum, Halland
Klara Brydewall Sandquist Konsthantverk Oslo Kinnarumma, Älvsborg
Sofia Eriksson Konsthantverk smycken Fredhäll, Stockholm Norrstrand, Värmland
Klara Espmark Textilkonst Göteborg Västerås, Västmanland
Viola Florin Konsthantverk Sundbyberg Östraby, Malmöhus
Andrea Forslund Grath Keramik och glas Kungsholmen, Stockholm Katarina, Stockholm
Daniel Garnbeck Möbelsnickeri Gröndal, Stockholm Råsunda, Stockholm
Sara Gewalt Konsthantverk Södermalm, Stockholm Brännkyrka, Stockholm
Karin Granlöf Keramikkonst Borås Dannike, Älvsborg
Lotta Grimborg Textilhantverkare Göteborg Gustav Ad, Älvsborg
Ida Gulliksson Glasblåsare N Djurgården, Stockholm -
Sofi Gunnstedt Keramik Johanneshov Finska, Stockholm
Adam Gustafsson Konstnär/möbelsnickare Hägersten Sofia, Jönköping
Emma Hansen Konsthantverk Hägersten Eslöv, Malmöhus
Caroline Harrius Konsthantverk Oslo Slaka, Östergötland
Emma Hasselblad Textilkonst Göteborg Katarina, Stockholm
Hållams Linnea Henriksson Textilkonst Göteborg Mora, Kopparberg
Sara Henriksson Textilkonst Hammarbyhöjden, Stockholm Skarpnäck, Stockholm
Inga Linn Härdelin Fotografi Göteborg Delsbo, Gävleborg
Alice Jardesten Modedesign Borås Öckerö, Göteborgs och Bohus
Karin Jonson Bilsadelmakare Tärnsjö Loshult, Kristianstad
Linnea Jonsson Konsthantverkare Bjuråker Delsbo, Gävleborg
Elvira Jönsson Textilkonst Dals Långed Ö Hoby, Kristianstad
Hanna Larsson Textilkonst Göteborg Mariestad, Skaraborg
Hanna Larsson Konsthantverk Göteborg Bjurtjärn, Värmland
Kristin Larsson Glasblåsare Skärholmen Gåsinge – d., Södermanland
Malou Larsson Keramik Göteborg Örby, Älvsborg
Hanna Lauberg Keramikkonstnär Skärholmen Visby, Gotland
Emelie Liljebäck Konsthantverk Hägersten Timmersdala. Skaraborg
Åsa Lind Konsthantverk Göteborg Lundby, Göteborg och Bohus
Sanna Lindholm Konsthantverk Göteborg Hel Trefald, Gävleborg
Sarah Ljungdahl Mode Borås Glanshammar, Örebro
Frida Lundgren Fotograf Älvsjö Västerås, Västmanland
Maja Michaelsdotter Eriksson Textilkonst Göteborg Allhelgona, Malmöhus
Anna Möller Textilt konsthantverk Skärholmen Hunan, Kina
Amanda Nilsson Timmerman Huddinge -
Elina Nilsson Textilkonst Göteborg Vännäsbygden, Västerbotten
Emma Nilsson Keramik. Konst, design och hantverk Köpenhamn, Danmark Borg, Östergötland
Fia-Maria Nilsson Konsthantverk Nacka Hel Trefald, Kristianstad
Sofia Nilsson Möbeldesign inr trä Dals Långed V Frölunda, Göteborg och Bohus
Jonas Olsson Metallkonstnär Dals Långed Ljung, Göteborg och Bohus
Linda Ottosson Guldsmed Södermalm, Stockholm Fässberg, Göteborg och Bohus
Anja Pauser Formgivning Kode Annedal, Göteborg och Bohus
Frida Peterson Textilt konsthantverk Kalmar S:ta Birg:a, Kalmar
Petter Rhodiner Keramiker Södermalm, Stockholm Katarina, Stockholm
Maritza Rodrigues Bastias Konsthantverk Hägersten Lundby, Västmanland
Emmeli Rolleberg Keramiska hantverk Solna Hanebo, Gävleborg
Kajsa Samuelsson Textilt konsthantverk Dals Långed Gustavsberg, Stockholm
Matilda Sandström Skomakare Siljansnäs -
Simon Schiller Möbelformgivare Älvsjö Annedal, Göteborg och Bohus
Katina Schütz Möbeltapetserare Solna Sventorp, Skaraborg
Mari Sjövall Anari Keramiker Skärholmen Snöstorp, Halland
Miranda Solodovnikoff Nordin Textilkonst Dals Långed Solna, Stockholm
Maj Aurora Svartåker Kostymdesign, scenografi Berlin, Tyskland Allhelgona, Malmöhus
Anna Tedestam Skulptör Enskede G Uppsala, Uppsala
Sabrina Vainio Keramik/glas Bromma Finska, Stockholm
Sanna Vallgren Smyckekonst Göteborg Norra Ving, Skaraborg
Nina Webrink Guldsmed Malmö Slottsstaden, Malmöhus
Josefin Wilkens Textilhantverk Dals Långed Högalid, Stockholm
Miriam Vinay Keramiker Älvsjö Staffan, Gävleborg
Cecilia Wirell Textilt konsthantverk Järfälla Kallhäll, Stockholm
Johanna Wästle Modist V. Frölunda Umeå Sf, Västerbotten
Amanda Åkermo Metallkonstnär Skärholmen S:t Olov, Västerbotten

Du är ung och har redan en hantverksutbildning. Du vill förkovra dig i ditt hantverksyrke, men saknar tillräckliga ekonomiska medel för fortbildning. Stipendier från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse hjälper dig att utveckla din yrkesskicklighet. Stipendierna avser fortsatt utbildning på hantverksskolor i Sverige eller utomlands, men även praktik hos skickliga läromästare.

Vid årets stipendieutdelning från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse får 70 unga hantverkare dela på över 1,6 miljoner kronor för att förkovra sig i sina yrken. Av stipendiaterna är drygt 76 procent elever vid Konstfack, HDK Göteborg/Steneby eller Carl Malmsten vid Linköpings Universitet. 90 procent av stipendiaterna är kvinnor.

Läs vidare »

Miljonbelopp i stipendier till unga hantverkare

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 09:37 CEST

Vid årets stipendieutdelning från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse får 70 unga hantverkare dela på över 1,6 miljoner kronor för att förkovra sig i sina yrken. Av stipendiaterna är drygt 76 procent elever vid Konstfack, HDK Göteborg/Steneby eller Carl Malmsten vid Linköpings Universitet. 90 procent av stipendiaterna är kvinnor.

Tack vare en framsynt donation 1939 av f.d. målarmästaren J.L. Eklund finns denna unika stipendiemöjlighet för unga hantverkare att fortbilda sig i sina yrken och utveckla sin hantverksskicklighet. Stiftelsen har efter årets stipendieutdelning totalt delat ut drygt 44,5 miljoner kronor varav över 28 miljoner sedan år 2000.

- Vi är stolta över att kunna hjälpa dessa lovande hantverkare i deras vidare förkovran, kommenterar stiftelsens ordförande Jan Pettersson.

För ytterligare information:
Jan Pettersson, ordförande Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse, e-post: info@janaxsnickeri.se
Karin Berggren, stipendiehandläggare, tel. 08-442 78 48, e-post: karin.berggren@hantverkarna.se

www.jleklund.se

Lista över samtliga stipendiater med yrkesinriktning samt bostads- och hemort bifogas.

Stipendiater 2017, Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse

Namn Yrkesinriktning Bor Födelse(hem)ort, Län
Alexandra Andersson Textilt konsthantverk Skärholmen Långared, Älvsborg
Billy Andersson Konstsmide Dals Långed Bengtsfors, Västra Götaland
Johan Andersson Möbeldesign Dals Långed S:t Pauli, Göteborgs och Bohus
Ulrika Barr Glashantverk Segeltorp Danderyd, Stockholm
Klara Berge Textilkonst Göteborg Raus, Malmöhus
Anna Bergmark Lodin Metallhantverk Södermalm, Stockholm Hellvi, Gotland
Cecilia Bivald Metall- och smyckeskonst Oslo Västerhaninge, Stockholm
Ida Brattmo Textilt konsthantverk Södermalm, Stockholm Söndrum, Halland
Klara Brydewall Sandquist Konsthantverk Oslo Kinnarumma, Älvsborg
Sofia Eriksson Konsthantverk smycken Fredhäll, Stockholm Norrstrand, Värmland
Klara Espmark Textilkonst Göteborg Västerås, Västmanland
Viola Florin Konsthantverk Sundbyberg Östraby, Malmöhus
Andrea Forslund Grath Keramik och glas Kungsholmen, Stockholm Katarina, Stockholm
Daniel Garnbeck Möbelsnickeri Gröndal, Stockholm Råsunda, Stockholm
Sara Gewalt Konsthantverk Södermalm, Stockholm Brännkyrka, Stockholm
Karin Granlöf Keramikkonst Borås Dannike, Älvsborg
Lotta Grimborg Textilhantverkare Göteborg Gustav Ad, Älvsborg
Ida Gulliksson Glasblåsare N Djurgården, Stockholm -
Sofi Gunnstedt Keramik Johanneshov Finska, Stockholm
Adam Gustafsson Konstnär/möbelsnickare Hägersten Sofia, Jönköping
Emma Hansen Konsthantverk Hägersten Eslöv, Malmöhus
Caroline Harrius Konsthantverk Oslo Slaka, Östergötland
Emma Hasselblad Textilkonst Göteborg Katarina, Stockholm
Hållams Linnea Henriksson Textilkonst Göteborg Mora, Kopparberg
Sara Henriksson Textilkonst Hammarbyhöjden, Stockholm Skarpnäck, Stockholm
Inga Linn Härdelin Fotografi Göteborg Delsbo, Gävleborg
Alice Jardesten Modedesign Borås Öckerö, Göteborgs och Bohus
Karin Jonson Bilsadelmakare Tärnsjö Loshult, Kristianstad
Linnea Jonsson Konsthantverkare Bjuråker Delsbo, Gävleborg
Elvira Jönsson Textilkonst Dals Långed Ö Hoby, Kristianstad
Hanna Larsson Textilkonst Göteborg Mariestad, Skaraborg
Hanna Larsson Konsthantverk Göteborg Bjurtjärn, Värmland
Kristin Larsson Glasblåsare Skärholmen Gåsinge – d., Södermanland
Malou Larsson Keramik Göteborg Örby, Älvsborg
Hanna Lauberg Keramikkonstnär Skärholmen Visby, Gotland
Emelie Liljebäck Konsthantverk Hägersten Timmersdala. Skaraborg
Åsa Lind Konsthantverk Göteborg Lundby, Göteborg och Bohus
Sanna Lindholm Konsthantverk Göteborg Hel Trefald, Gävleborg
Sarah Ljungdahl Mode Borås Glanshammar, Örebro
Frida Lundgren Fotograf Älvsjö Västerås, Västmanland
Maja Michaelsdotter Eriksson Textilkonst Göteborg Allhelgona, Malmöhus
Anna Möller Textilt konsthantverk Skärholmen Hunan, Kina
Amanda Nilsson Timmerman Huddinge -
Elina Nilsson Textilkonst Göteborg Vännäsbygden, Västerbotten
Emma Nilsson Keramik. Konst, design och hantverk Köpenhamn, Danmark Borg, Östergötland
Fia-Maria Nilsson Konsthantverk Nacka Hel Trefald, Kristianstad
Sofia Nilsson Möbeldesign inr trä Dals Långed V Frölunda, Göteborg och Bohus
Jonas Olsson Metallkonstnär Dals Långed Ljung, Göteborg och Bohus
Linda Ottosson Guldsmed Södermalm, Stockholm Fässberg, Göteborg och Bohus
Anja Pauser Formgivning Kode Annedal, Göteborg och Bohus
Frida Peterson Textilt konsthantverk Kalmar S:ta Birg:a, Kalmar
Petter Rhodiner Keramiker Södermalm, Stockholm Katarina, Stockholm
Maritza Rodrigues Bastias Konsthantverk Hägersten Lundby, Västmanland
Emmeli Rolleberg Keramiska hantverk Solna Hanebo, Gävleborg
Kajsa Samuelsson Textilt konsthantverk Dals Långed Gustavsberg, Stockholm
Matilda Sandström Skomakare Siljansnäs -
Simon Schiller Möbelformgivare Älvsjö Annedal, Göteborg och Bohus
Katina Schütz Möbeltapetserare Solna Sventorp, Skaraborg
Mari Sjövall Anari Keramiker Skärholmen Snöstorp, Halland
Miranda Solodovnikoff Nordin Textilkonst Dals Långed Solna, Stockholm
Maj Aurora Svartåker Kostymdesign, scenografi Berlin, Tyskland Allhelgona, Malmöhus
Anna Tedestam Skulptör Enskede G Uppsala, Uppsala
Sabrina Vainio Keramik/glas Bromma Finska, Stockholm
Sanna Vallgren Smyckekonst Göteborg Norra Ving, Skaraborg
Nina Webrink Guldsmed Malmö Slottsstaden, Malmöhus
Josefin Wilkens Textilhantverk Dals Långed Högalid, Stockholm
Miriam Vinay Keramiker Älvsjö Staffan, Gävleborg
Cecilia Wirell Textilt konsthantverk Järfälla Kallhäll, Stockholm
Johanna Wästle Modist V. Frölunda Umeå Sf, Västerbotten
Amanda Åkermo Metallkonstnär Skärholmen S:t Olov, Västerbotten

Du är ung och har redan en hantverksutbildning. Du vill förkovra dig i ditt hantverksyrke, men saknar tillräckliga ekonomiska medel för fortbildning. Stipendier från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse hjälper dig att utveckla din yrkesskicklighet. Stipendierna avser fortsatt utbildning på hantverksskolor i Sverige eller utomlands, men även praktik hos skickliga läromästare.

Vid årets stipendieutdelning från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse får 70 unga hantverkare dela på över 1,6 miljoner kronor för att förkovra sig i sina yrken. Av stipendiaterna är drygt 76 procent elever vid Konstfack, HDK Göteborg/Steneby eller Carl Malmsten vid Linköpings Universitet. 90 procent av stipendiaterna är kvinnor.

Läs vidare »

Möbelsnickaren Julia fick 100 000 kronor i stipendium och en silvermedalj

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2016 08:04 CET

Fabrikör J.L. Eklunds Stora Hantverksstipendium delas ut vartannat år till en särskilt förtjänt ung hantverkare/konsthantverkare. Denna gång gick det till 26-åriga möbelsnickaren Julia Greek, född i Uppsala, som även belönades med den ovanliga stora belöningsmedaljen i silver för sitt gesällarbete. Stipendiet och medaljen delades ut under Gesäll- och mästarbrevsutdelningen i Stockholms Stadshus.

Möbelsnickaren Julia fick 100 000 kronor i stipendium och en silvermedalj

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2016 08:03 CET

Fabrikör J.L. Eklunds Stora Hantverksstipendium delas ut vartannat år till en särskilt förtjänt ung hantverkare/konsthantverkare. Denna gång gick det till 26-åriga möbelsnickargesällen Julia Greek som även belönades med den ovanliga stora belöningsmedaljen i silver för sitt gesällarbete. Stipendiet och medaljen delades ut på Gesäll- och mästarbrevsutdelningen i Stockholms Stadshus.

LiU-alimnen Julia fick 100 000 kronor i stipendium och en silvermedalj

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2016 08:02 CET

Fabrikör J.L. Eklunds Stora Hantverksstipendium delas ut vartannat år. Denna gång till 26-åriga möbelsnickaren Julia Greek, alumn från Carl Malmstens Furniture Studies vid Linköpings Universitet, som även belönades med den ovanliga stora belöningsmedaljen i silver för sitt gesällarbete. Stipendiet och medaljen delades ut på Gesäll- och mästarbrevsutdelningen i Stockholms Stadshus.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Ordförande
  • inacfobi@jbianfcaxrgsnasicmlkeldriwm.sgoeke

Om Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse

Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse - yrkesskicklighetens främjare

Du är ung och har redan en hantverksutbildning. Du vill förkovra dig i ditt hantverksyrke, men saknar tillräckliga ekonomiska medel för fortbildning. Stipendier från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse hjälper dig att utveckla din yrkesskicklighet. Stipendierna avser fortsatt utbildning på hantverksskolor i Sverige eller utomlands, men även praktik hos skickliga läromästare.

Adress

  • Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse
  • c/o Stockholms Hantverksförening, Vasagatan 46
  • 111 20 Stockholm
  • Vår hemsida