Skip to main content

Rättvisemärkt trotsar lågkonjunkturen

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 07:40 CEST

Intresset för Rättvisemärkt och Fairtrade internationellt fortsätter växa, trots den globala lågkonjunkturen. Det bekräftas dels av försäljningsökningen under 2008, dels i resultatet av en omfattande internationell undersökning som visar att dagens konsumenter har höga förväntningar på att företag agerar ansvarsfullt vid handel med producenter i utvecklings­länder.


Undersökningen är gjord av undersökningsföretaget Globescan och omfattar totalt 14500 respondenter i 15 länder. Av dessa säger cirka tre fjärdedelar att det inte enbart räcker för företag att inte göra skada när de handlar med producenter i utvecklingsländer, utan också att företagen aktivt bör främja samhällsutvecklingen och bidra till förbättrade arbetsvillkor för de människor som lever och jobbar där.

Dagens konsumenter efterfrågar en världshandel där etik och samhällsansvar är en del av transaktionen. Detta engagemang finns hos drygt hälften av alla konsumenter i de länder där undersökningen genomfördes, och för Sveriges del 58 procent. Genom sin konsumtion gynnar de företag som visar social, ekonomisk och miljömässig hänsyn och påverkar samtidigt sin omgivning med sina åsikter om produkterna.

Dessa värderingar ligger till grund för ett kontinuerligt ökat intresse för Rättvisemärkt. Undersök­ningen visar till exempel att drygt hälften av de svenska konsumenterna har relativt god kunskap om Rättvisemärkt. Av dessa känner hela 92 procent stort förtroende för märkningen. Samtidigt anser 72 procent av alla konsumenter, både i Sverige och internationellt, att just en oberoende certifiering är det bästa sättet att säkerställa en produkts sociala och miljömässiga garantier.

Värderingarna går också i linje med den ökade konsumtionen av Rättvisemärkt. Under 2008 ökade försäljningen i Sverige med 75 procent jämfört med året innan. Som jämförelse var motsvarande siffra 57 procent i Finland, 43 procent i Storbritannien, 40 procent i Danmark, 24 procent i Österrike, 22 procent i Frankrike och 10 procent i USA. För vissa länder har den ökade försäljningstakten saktat in något, dock inte backat i något land. Även i tider av lågkonjunktur fortsätter alltså såväl utbud som efterfrågan att öka. Idag går det att hitta ett brett utbud av Rättvisemärkt hos såväl mindre butiker som hos större lågpriskedjor, liksom på caféer, hotell och restauranger.

- Det är uppmuntrande att se att konsumenterna fortsätter handla Fairtrade-certifierade produkter i dessa tider. Effekterna av den globala lågkonjunkturen gör att producenterna behöver Fairtrade mer än någonsin. Som ett resultat av att allt fler konsumenter väljer Fairtrade, blir såväl stora som små företag allt mer intresserade av att satsa strategiskt på Fairtrade. Detta bidrar förstås till att allt fler producenter gynnas av Fairtrade och sin certifiering. Det säger Rob Cameron, VD på Fairtrade Labelling Organizations International.

I undersökningsresultatet går det att hitta flera förklaringar till försäljningsökningen och det kontinuerligt ökade intresset för Rättvisemärkt. Utöver konventionellt kampanjarbete och informationsspridning kan en stor del av tillväxten hänföras till ett stort engagemang bland mer medvetna och lojala konsumentgrupper, något som successivt sprider sig vidare till en bredare allmänhet. 25 procent (32 procent internationellt) säger att de har fått kännedom om Rättvisemärkt genom familj, vänner och arbetskolleger, medan 23 procent (26 procent internationellt) anger skola, ideella organisationer och sociala nätverk som främsta informationskanaler. Därtill anger 22 procent (33 procent internationellt) av respondenterna att de kommer i kontakt med Rättvisemärkt genom olika mediekanaler och nyhetsmedia. Information om Rättvisemärkt och det växande utbudet av certifierade produkter sprids alltså till stora konsumentgrupper genom en rad olika kanaler och informella nätverk - en viktig förklaring till den starka tillväxten.

- Vi sätter stor tilltro till att konsumenterna fortsätter att handla Rättvisemärkt. För konsumenten handlar det om att välja mellan ett stort antal produkter i butiken, men för oss som producerar råvaran gör deras val en stor skillnad. Det säger Binod Mohan, styrelseordförande i Network of Asian Producers och medlem i FLO:s styrelse.

Undersökningsresultat
För att se undersökningsresultatet, klicka här.

Mer information
Kontakta Ola Höiden, Kommunikationsansvarig Rättvisemärkt, på 08-1220 89 05 / 0709-205451 eller ola.hoiden@rattvisemarkt.se

Bifogade filer

PDF-dokument