Skip to main content

Invigning av Falcks nya ambulanscenter i Malmö

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 15:26 CEST

Onsdagen den 11 juni inviger Regionrådet Carl-Johan Sonesson med ansvar för bland annat Region Skånes ambulanssjukvård tillsammans med Hälso- och sjukvårdsdirektör Ingrid Bengtsson-Rijavec Falcks nya ambulanscenter i Malmö.

- I Falcks Ambulanscenter samlar vi nu ambulanssjukvården i sydvästra Skåne och Falcks läkarbilar under samma tak. Dessutom kommer Falck Academy att finnas i det nya ambulanscentret. Det finns stora fördelar med att samla verksamheten på det här sättet, framförallt gynnar det de som behov av vård och hjälp. Dessutom får vår personal tillgång till en modern station som är anpassad för de båda verksamheterna, säger Tomas Nyman, ambulanschef Skåne.

Fakta Falcks läkarbilar
Falcks läkarbilar är en service till de som inte själva kan ta sig till akuten eller en vårdcentral. Verksamheten med läkarbilarna omfattar befolkningen i hela Skåne, dygnet runt.  Falcks läkarbilar är bemannade med specialister i allmänmedicin. Målet med verksamheten är att antalet besök vid sjukhusens akutmottagningar ska minska.  

Fakta Falck Academy
Falck Academy utbildar inom första hjälpen, brandskydd och krishantering.

Tid och plats: Onsdagen den 11 juni klockan 10.00-14.00, Olsgårdsgatan 12 i Malmö.

Anmäl dig genom att skicka e-post till: tomas.nyman@se.falck.com  eller henrik.bucht@se.falck.com, märkt ”Invigning Malmö” i ämnesraden.

För mer information, kontakta:
Tomas Nyman, Ambulanschef Skåne: 070-1049880  
Lotta Smith, Kommunikationsansvarig Falck Sverige: 073-3730112


Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950, (i Danmark sedan 1906) och är nordens största entreprenör i personvårds- och räddningstjänster hos såväl myndigheter som företag.

Falck har visionen att utveckla en betydande internationell verksamhet som arbetar på bred front med assistans, vård och hälsa, beredskap, räddning och rehabilitering. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa folk som en röd tråd.


Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera